صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا گزینه ماشه را فعال کرد؛ اما دبیرکل سازمان ملل اقدامی نمی‌کند

امریکا گزینه ماشه را فعال کرد؛  اما دبیرکل سازمان ملل اقدامی نمی‌کند

به رغم اینکه آمریکا مدعی است گزینه ماشه را فعال کرده و گفته است که از روز یکشنبه، قطعنامههای تحریم ایران لازمالاجرا هستند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با ارسال نامهای به شورای امنیت اعلام کرد به دلیل ابهاماتی که وجود دارد، او نمیتواند در این خصوص اقدامی انجام دهد.
به جز آمریکا باقی اعضای دایمی شورای امنیت میگویند که این تحریمها اجرا نمیشوند.
خبرگزاری رویترز به نقل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش کرده است که آقای گوترش در اظهاراتی شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان گفته است که وی نمیتواند هیچ کاری درخصوص اقدام آمریکا درخصوص برگرداندن همه تحریمها علیه ایران(مکانیسم ماشه) انجام دهد چرا که "به نظر میرسد (درباره این موضوع در بین اعضای این شورا) عدم قطعیت وجود دارد."
آقای گوترش گفته است که "به نظر میرسد که ابهاماتی درباره اینکه آیا این روند ... در حقیقت آغاز شده و همزمان با آن اینکه آیا پایان (تحریمها) ... در عمل ادامه پیدا میکند یا نه ... ( و به دلیل این ابهامات) دبیرکل نمیتواند این ابهامات را نادیده بگیرد، و اقدامی انجام دهد."
بر اساس مکانیسم ماشه، زمانی که یکی از طرفین برجام از عدم اجرای آن توسط ایران شکایت داشته باشد، میتواند این شکایت را در شورای امنیت مطرح کند. اگر ظرف ۳۰ روز بعد از ثبت شکایت، قطعنامه جدیدی با مضمون ادامه تعلیق تحریم ایران در این شورا تصویب نشود، همه قطعنامههای پیش از برجام که علیه ایران تصویب شدهاند، بار دیگر لازمالاجرا خواهند شد. این قطعنامهها در حال حاضر تعلیق شدهاند. ۳۰ روز پیش آمریکا شکایتی به شورای امنیت ارائه کرد و مدعی شد که گزینه ماشه را فعال کرده است. اما اعضای برجام اعلام کردند از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده، نمیتواند درباره اجرا یا عدم اجرای آن به شورای امنیت شکایت کند.
در این مدت، روسای دورهای شورای امنیت هم اعلام کردند که در این زمینه گامی بر نمیدارند.
واکنش ایران
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، در واکنش به اقدام آمریکا در اعلام بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، از جامعه جهانی خواست در مقابل " گردنکشی و قلدری" آمریکا بایستد. آقای خطیبزاده گفته است که "پیام تهران به واشنگتن روشن است، به جامعه جهانی برگرد، به تعهدات خود عمل کن، دست از یاغیگری بردارد که در این صورت جامعه جهانی تو را خواهد پذیرفت." سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به مخالفت اعضای شورای امنیت با اعمال مکانیسم ماشه علیه ایران گفته است: "اقدام آمریکا یک نوع گردن کشی و قلدری است و آنها یک اقدام جدیدی را به لیست قلدری های خود اضافه کردند".
به گفته وی اعلام بازگشت تحریمهای ایران از سوی آمریکا "یک هیاهو برای هیچ است".
وزارت امور خارجه ایران نیز بیانیهای در همین زمینه منتشر کرده است.
پیشتر نیز مجید تختروانچی٬ سفیر ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به بیانیه وزیر خارجه آمریکا در حساب توییتر خود این اقدام آمریکا را "غلط و بیاعتبار" خواند.
آقای روانچی نوشته است که "کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان بر این نظر استوارند که آمریکا یک عضو مشارکتکننده برجام نیست".
آقای تخت روانچی همچنین گفته این اقدام آمریکا به "انزوای بیشتر" این کشور خواهد انجامید.