صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر جانشینی روث بیدرگینزبرگ

اختلاف دموکرات‌ها و جمهوریخواهان  بر سر جانشینی روث بیدرگینزبرگ

ساعاتی پس از درگذشت روث بیدر گینزبرگ، قاضی سرشناس دیوان عالی آمریکا، بر سر جانشین او یک جنجالی سیاسی در این کشور درگرفته است.
دموکراتها و جمهوریخواهان بر سر زمان تعیین جانشین خانم بیدرگینزبرگ با هم اختلاف نظر دارند.
روث بیدر گینزبرگ، قاضی سرشناس دیوان عالی آمریکا روز گذشته به دلیل سرطان لوزالمعده در سن ۸۷ سالگی درگذشت. خانم گینزبرگ دومین قاضی زن بود که در تاریخ دیوان عالی آمریکا بر کرسی قضاوت این نهاد نشست.
میچ مک کانل، از سناتورهای ارشد جمهوریخواه گفته که سنا به هر نامزدی که از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور برای این پست معرفی شود، احتمالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری رای خواهد داد.
در مقابل جو بایدن، نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری گفته که انتخاب جایگزینی برای خانم بیدر گینزبرگ تنها باید پس از برگزاری انتخابات انجام شود.
در حال حاضر۵ قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی گرایشات محافظهکارانه دارند. دو نفر از آنها را دونالد ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید منصوب کرده است.
قضات دیوان عالی کرسی خود را به طور مادام العمر در دست دارند و تا هنگامی که خود تصمیم به استعفاء نگیرند یا کنگره آمریکا آنها را استیضاح نکند، میتوانند در این کرسی باقی بمانند.
این قضات اگرچه از سوی رئیس جمهوری معرفی میشوند اما این مجلس سنا است که صلاحیت آنها را بررسی و رای اعتماد نهایی را به آنها میدهد.
مجلس سنای آمریکا هم اکنون در کنترل جمهوریخواهان است و میچ مککانل رییس آن یکی از مهمترین دستاوردهای خود را انتصاب قضات فدرال و دیوان عالی در چهار سال گذشته میداند.
بدنبال اعلام خبر مرگ روث بیدر گینزبرگ ، مردم در بیرون ساختمان دیوان عالی به احترامش شمع روشن کردند.
مرگ خانم بیدرگینزبرگ تا حدی شرایط غیرقابل پیشبینی را در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری که ماههاست بطور قابل ملاحظهای پایدار است، ایجاد می کند.
اکنون نه تنها کاخ سفید در انتخابات ماه نوامبر، بلکه توازن ایدئولوژیکی دیوان عالی هم در معرض خطر قرار دارد.
تمام اینها بستگی به این خواهد داشت که آقای ترامپ و جمهوریخواهان چه اقدامی در مرحله بعد انجام خواهند داد.
این احتمال وجود دارد که آنها تلاش کنند تا این کرسی خالی را قبل از پایان سال فارغ از این که چه کسی پیروز انتخابات ماه نوامبر خواهد شد، پر کنند. یا این که جمهوریخواهان منتظر بمانند و کرسی را خالی نگه دارند تا از این طریق رای دهندگان طرفدار خود را به رای دادن تشویق کنند.
انتخاب فردی برای در اختیار گرفتن این کرسی قبل از برگزاری انتخابات، خشم دموکراتها را به همراه خواهد داشت به این دلیل که جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۶ برای ماهها فرصت تعیین فردی برای عضویت در دیوان عالی را از باراک اوباما گرفتند.
اما از طرف دیگر تعلل جمهوریخواهان در انتخاب جانشینی برای خانم گینزبرگ، این خطر را برای آنها خواهد داشت که احتمالا جو بایدن در سال ۲۰۲۱ جانشینی برای او معرفی کند.