صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رزمایش نظامی چین همزمان با دیدار مقامات آمریکایی از تایوان

رزمایش نظامی چین همزمان با دیدار مقامات آمریکایی از تایوان

همزمان با بازدید تعدادی از مقامات عالیرتبه آمریکا از تایوان، چین گفته است که اقدام به برگزاری یک رزمایش نظامی در نزدیکی تنگه تایوان خواهد کرد تا "از حاکمیت ملی خود محافظت" کند. این رزمایش قرار است با مهمات جنگی انجام شود و این جدیدترین تنش در روابط میان پکن و واشنگتن میباشد. آمریکا در تلاش است تا حمایت خود را از جزیره تایوان افزایش دهد در حالیکه چین، تایوان را جزئی از خاک خود میداند.
چین معتقد است که تایوان یکی از استانهای جدا شده از این کشور است.
کیت کراچ عالیرتبهترین مقام وزارت خارجه آمریکا است که در دهههای اخیر از تایوان بازدید خواهد کرد.
در ماه اوت امسال هم وزیر بهداشت آمریکا با وجود اعتراض چین از تایوان بازدید کرد.
روز جمعه، سخنگوی وزارت دفاع چین بدون اشاره به سفر اخیر، ایالات متحده آمریکا و تایوان را متهم کرد که "با زیاد کردن همکاریهایشان، باعث ایجاد آشفتگی" میشوند.
او به خبرنگاران گفت که "استفاده از تایوان برای کنترل چین" و یا "اعتماد به خارجیها برای ساختن خودمان" تنها یک آرزو است.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع چین این رزمایش نظامی "برای حفاظت از حاکمیت و یکپارچگی سرزمین اصلی و قانونی، ضروری است".
قرار است آقای کراچ که معاون امور اقتصادی وزارت خارجه آمریکا است روز جمعه با رئیس جمهور تایوان دیدار کند.
با وجودی که ایالات متحده آمریکا رابطه دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد اما براساس قانون ۱۹۷۹ روابط تایوان میتواند به این جزیره سلاح بفروشد و متعهد به "روابط نزدیک" باشد.