صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونان یک مرکز دائمی برای اسکان مهاجران را جایگزین اردوگاه موریا می‌کند

یونان یک مرکز دائمی برای اسکان مهاجران  را جایگزین اردوگاه موریا می‌کند

دولت یونان میگوید که یک مرکز پذیرش دائمی برای اسکان مهاجران و پناهندگان در جزیره لسبوس میسازد، تا جایگزین اردوگاه ویرانشده موریا شود.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، گفته است که مرکز جدید فرصتی است برای تنظیم مجدد سیاستهای رسیدگی به ورود مهاجران به این جزیره.
نخستوزیر یونان با اعلام برنامههایش گفت "آنچه که در موریا اتفاق افتاد، تراژادی بود که باید به آن بعنوان یک فرصت نگاه کرد".
او گفت "اولا، بعنوان یک فرصت تا اتحادیه اروپا را در همبستگی با یونان دوباره فعال و درگیر کنیم، و یونان همان سیاستهای مهاجرت و پناهندگی را در سطح کمیسیون اروپا اتخاذ کند".
"دوم، فرصتی که از این تراژدی حاصل شد این است که یک مرکز پذیرش و ثبت هویت دائمی در جزیره لسبوس تاسیس کنیم، که جنبههای منفی اردوگاه موریا را نداشته باشد؛ جنبههای منفی که به درستی درمورد سوءمدیریت در رسیدگی به مسائل پناهندگان و مشکلات آنها وجود داشت".
هفته گذشته، این اردوگاه که بیش از ظرفیتش ازدحام مهاجران را جای داده بود، آتش گرفت. این آتش سوزی باعث که که بیش از ۱۲ هزار مهاجر بدون سرپناه و امکانات بهداشتی از محل اسکانشان دوباره آواره شوند.
از زمان آتش گرفتن اردوگاه موریا، مهاجران و پناهندگان علیه ساخت یک اردوگاه دیگر دست به تجمعات اعتراضی زدهاند. ساکنان این اردوگاه میگویند که میخواهند فرصتی برای اسکان در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا داشته باشند.
درحالی که ارتش یونان بازسازی اردوگاه موریا را در میانه اعتراضات از سر گرفته است، چند روز پیش، وزیر کشور آلمان از پذیرش دست کم ۴۰۰ کودکان پناهجوی این اردوگاه توسط آلمان، فرانسه، هلند و فنلاند خبر داد.
آلمان گفته است که ۱۰ کشور اروپایی توافق کردهاند که ۴۰۰ کودک بدون همراه را که پس از آتشسوزی بزرگترین اردوگاه مهاجران یونان گریختهاند، بپذیرند. به گفته وزیر کشور آلمان اکثر این کودکان راهی فرانسه و آلمان خواهند شد.