صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۱ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوکراین: ایران در هر صورت باید غرامت بپردازد

اوکراین: ایران در هر صورت باید غرامت بپردازد

معاون وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد، ایران در هر صورت مجبور به پرداخت غرامت برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. او گفت حتی اگر هواپیمای این کشور توسط یک شرکت اروپایی هم بیمه شده باشد ایران باید غرامت سرنگونی آن را بپذیرد.
یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین در بیانیهای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، نوشت ایران در هر صورت مجبور به پرداخت غرامت و خسارت برای سرنگونی هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی است. به گفته این مقام اوکراینی حتی اگر هواپیمای این کشور توسط یک شرکت بیمه اروپایی هم بیمه شده باشد، بازهم ایران باید غرامت سرنگونی آن را بپذیرد.
ینین افزود: «هواپیمای اوکراینی توسط شرکتهای اروپایی بیمه شده که به نوبه خود خطرات و ریسک را با سایر شرکتهای بیمه تضمین میکند». به گفته ینین تصور این که مقامهای دولت جمهوری اسلامی "نخواهند مسئولیت بپذیرند بسیار سخت است".
او یادآور شد که در جریان مذاکرات دو جانبه، طرف ایرانی آمادگی خود را برای جبران خسارات اعلام کرده بود و طرف اوکراینی به مذاکره دعوت شده است.
به گفته معاون وزیر خارجه اوکراین کیف و تهران توافق کردهاند که این موضوع را در دستور کار دور بعدی مذاکرات قرار دهند. این گفتوگوها در ماه میزان سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
اظهارات مقامات اوکراینی یک روز پس از آن بیان شده است که غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در نشست خبری مجازی با خبرنگاران گفته بود که پرداخت خسارت هواپیمای سرنگونشده اوکراین به شرکتهای ایرانی ربطی ندارد و این امر بر عهده شرکتهای بیمه اتکایی اروپایی و اوکراینی است که بویینگ تحت پوشش آنها بود.
مقامات دولتی ایران بارها اذعان کردهاند که پس از اتمام تحقیقات حادثه سرنگونی هواپیما به خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری غرامت خواهند پرداخت.
به گفته مقامات اوکراینی هفت خدمه و دو مسافر اوکراینی در میان کشته شدگان بودند. بقیه کشهشدگان از کشورهای کانادا، سوئد بریتانیا، افغانستان و ایران بودهاند.
قرار است در ماه میزان سال جاری هیاتی از اوکراین برای ادامه مذاکرات به تهران سفر کند. نمایندگانی از کشورهای کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.
انجمن خانواده‌‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی بارها اعلام کرده است که هر توافقی بر سر غرامت، بدون انجام تحقیقات جامع، شفاف و بیطرفانه درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری را بیاعتبار میداند.
این انجمن به ویژه تاکید میکند که جمهوری اسلامی صلاحیت تحقیق در این زمینه را ندارد، زیرا خودش عامل جنایت است و تحقیقات مستقل با منافعاش تضاد دارد: «... ما بارها تذکر و توضیح دادهایم که "کمیسیون بررسی سوانح هوایی" در ایران نهادی مستقل نیست و صلاحیت بررسی این جنایت را هم ندارد».
حامد اسماعیلیون، نویسنده و دندانپزشک که همسر و فرزند ۹ سالهاش را در سرنگونی پرواز ۷۵۲ از دست داده، در پستی فیسبوکی نوشت: «قرار است برای عزیزان ما نرخ تعیین کنند. هیچ حکومتی حق ندارد بدون حضور ما به توافقی با جمهوری اسلامی ایران برسد. بدون انجام تحقیقات و اجرای عدالت هیچکدام از ما از غرامت حرف نزدیم و حرف نخواهیم زد. به جای مذاکره بر سر غرامت اول تکلیف این جنایت را روشن کنید»