صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه لبنان در آستانه سقوط؛ افزایش احتمال استعفای صدر اعظم

کابینه لبنان در آستانه سقوط؛ افزایش احتمال استعفای  صدر اعظم

چهار وزیر کابینه لبنان در ادامه اعتراضات مردمی علیه فساد حکومتی استعفا کردند. بنا بر برخی گزارشها حسن دیاب، صدر اعظم هم استعفای خود را با رئیس جمهور مطرح کرده است.
پس از وقوع انفحارهای مهیب و مرگآور سهشنبه گذشته در بیروت و نیز اعمال خشونت گسترده پلیس علیه تظاهرکنندگان پس از این انفجارها ، دولت لبنان بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته است. روز دوشنبه ۲۰ اسد پس از آنکه ماری کلاود نجم وزیر دادگستری و غاضی وزنی، وزیر دارایی لبنان استعفا دادند گزارشهایی از گفتوگوی حسن دیاب صدر اعظمر لبنان با رئیس جمهور منتشر شدند که موضوع آن کنارهگیری خود صدر اعظمر عنوان میشود.  دیاب پیشتر به منظور آرام کردن فضای اعتراضات مردمی و یافتن راهحلی برای خروج از این بحران، به کابینهاش پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام را داده بود. روز یکشنبه  منال عبدالصمد، وزیر اطلاعرسانی و دمیانوس قطار، وزیر محیط زیست لبنان از سمتهای خود کنارهگیری کردند. با افزایش تعداد استعفاها، دولت هرچه بیشتر تضعیف شده و در خطر انحلال قرار میگیرد. بسیاری از مردم لبنان، ناکارایی و بیمسئولیتی دولت را در انفجارهای سهشنبه گذشته بیروت مقصر میدانند. در اثر این انفجارها ۱۶ نفر کشته و بیش از شش هزار تن زخمی و صدها هزار تن بیخانمان شدهاند. علت انفجارها انبار نیترات آمونیومی اعلام شد که از سالها پیش در بندر بیروت بوده و دولت کاری برای تخلیه آن انجام نداده است. وزیر دادگستری علت استعفایش را مشخصا وقوع این انفجارها و نیز تظاهرات مردم اعلام کرد. او هفته گذشته برای بازدید از محل انفجارها به بندر بیروت و محل وقوع حادثه رفت اما مردم حاضر در آنجا با دشنام و پاشیدن آب به سمت او از ماری کلاود نجم استقبال کردند. ویدیوهایی از این صحنهها نیز در فضای مجازی منتشر شده است. تظاهرات و تجمع مردم در آخرهفته گذشته در مرکز بیروت با خشونت پلیس به آشوب کشیده شد. تظاهرکنندگان خشمگین قصد داشتند از موانع جلوی ساختمان پارلمان عبور کنند که نیروهای امنیتی با گاز اشکآور جلوی آنها را گرفتند. درگیریها حدود یک ساعت ادامه داشت و بنا بر گزارشهای رسمی یک پلیس کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند. تظاهرکنندگان خشمگین وزارتخانههای دیگری را نیز مورد حمله قرار دادند. حسن دیاب تازه در ماه جولای پس از ماه ها بلاتکلیفی در ریاست دولت، به سمت صدر اعظمی رسید. او این پست را از سعد حریری تحویل گرفت که پس از تظاهرات و اعتراضات سراسری در اواخر ماه اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده بود. دولت دیاب مورد حمایت گروه حزبالله است. به دلیل بحرانهای اقتصادی و نیز شیوع کرونا، بخش بزرگی از مردم لبنان فقیر شدهاند. انتخابات بعدی لبنان قاعدتا میبایست در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. ناظران سیاسی معتقدند تا زمانی که اصلاحات سیاسی انجام نشود، حتی برگزاری زودهنگام انتخابات نیز نمیتواند فضای لبنان را آرام کند.