صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین تلاش امریکا برای خرید شرکت تیک‌تاک را «زورگویی آشکار» خواند

چین تلاش امریکا برای خرید شرکت تیک‌تاک را «زورگویی آشکار» خواند

چین تلاش امریکا برای خرید شرکت اپلیکشن تیکتاک را "زورگویی آشکار" خوانده است.
یک شرکت چینی مالک این اپلیکشن است که به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده میشود.
شرکت اپلیکشن تیکتاک اخیراً تحت ارزیابی کمیته سرمایه گذاریهای خارجی امریکا قرار گرفت.
مقامهای امریکایی گفته اند که این شرکت اطلاعات سری کاربران را با دولت چین شریک میسازد.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز ۳ آگست ضربالاجل شش هفتهیی را به شرکت اپلیکشن تیکتاک تعیین کرد تا فعالیتهای خود در امریکا را بفروشد.
ترمپ گفت که مخالف خریداری این اپلیکشن از سوی شرکت امریکایی مایکروسافت نیست.
اما وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز ۴ آگست در پیکنگ گفت که این اقدام امریکا در تضاد با سازمان تجارت جهانی قرار دارد.
او گفته که واشنگتن بدون ارائۀ اسناد، شرکت اپلیکشن تیکتاک را تهدید به امنیت ملی امریکا خوانده.
او گفته که این شرکت فعالیتهای تجاری خود را براساس قوانین بینالملل انجام میدهد.