صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارتش اسرائیل خبر حمله هوایی به سوریه را رسما اعلام کرد

ارتش اسرائیل خبر حمله هوایی به سوریه را رسما اعلام کرد

در ماههای گذشته اسرائیل بارها به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا درباره این حملات سکوت میکند. این بار خبر حمله هوایی ارتش اسرائیل به مراکز فرماندهی و سامانههای کنترل ارتش سوریه رسما اعلام شده است.
نخستین ساعات بامداد روز سهشنبه ۱۴ اسد (۴ اگست) خاک سوریه بار دیگر هدف چند حمله هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حملات در پاسخ به حمله خنثیشده به یکی از پستهای نگهبانی غیرفعال اسرائیل در بلندیهای جولان صورت گرفته است.
رسانههای سوریه نیز اعلام کردهاند که ارتش این کشور با سامانههای پدافند هوایی خود با این حملات مقابله کردهاند. ارتش سوریه اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل تلفات جانی به همراه نداشته و تنها خسارات مالی به جا گذاشته است.
اسرائیل به ندرت رسما درباره حملات هوایی و عملیات نظامی خود در سوریه اطلاعرسانی میکند. بهرغم این سیاست عمومی، ارتش اسرائیل این بار با انتشار بیانیهای رسما خبر از حمله هوایی بامداد سهشنبه چهارم اوت به مناطقی در سوریه داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که در جریان این حملات هوایی مراکز دیدهبانی، فرماندهی و سامانههای کنترل واقع در پایگاههای نظامی ارتش سوریه هدف قرار گرفتهاند.
بنا بر بیانیه ارتش اسرائیل این حملات در واکنش به حمله خنثی شدهای در بلندیهای جولان بوده است. اسرائیل اعلام کرده است که چهار نفر بر آن بودهاند مواد منفجره در نزدیکی یکی از پایگاههای غیرفعال ارتش اسرائیل در بلندیهای جولان جاسازی کنند. طبق بیانیه ارتش اسرائیل این عملیات پیش از انجام کشف و خنثی شده است.
از سرنوشت این چهار نفر اطلاعی در دست نیست اما احتمال داده میشود که آنان در حین انجام این عملیات کشته شده باشند. افزون بر آن هنوز روشن نیست که این افراد وابسته به چه گروهی بوده و به فرمان چه کسی اقدام به این حمله کردهاند.
حمله به مواضع ارتش سوریه در قنیطره
سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه که دفتر مرکزی آن در لندن واقع است اعلام کرده که حملات هوایی اسرائیل مواضع نظامی ارتش سوریه در استان قنیطره متمرکز بوده است.
در گزارش تلویزیون دولتی سوریه آمده است که چند بالگرد اسرائیلی چند موشک پرتاب کردهاند که تنها خسارات مالی به جا گذاشته است. تلویزیون دولتی سوریه در عین حال مدعی شده که پدافند هوایی ارتش سوریه به حمله خصمانه هوایی واکنش نشان داده است. افزون بر آن گفته میشود که در حمله هوایی ارتش اسرائیل مواضع نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی مرز سوریه و عراق نیز هدف واقع شده است.
باید یادآور شد که اوضاع امنیتی حاکم بر بلندیهای جولان رو به وخامت گذاشته است. از این رو اسرائیل دست به حضور نظامی خود در این منطقه زده است. حملات هوایی اخیر اسرائیل به مواضع ارتش سوریه از پایگاههای نظامی واقع در بلندیهای جولان صورت گرفته است.