صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارشناسان سازمان ملل: کوریای‌ شمالی احتمالا سلاح اتمی دارد

کارشناسان سازمان ملل: کوریای‌ شمالی احتمالا سلاح اتمی دارد

کوریای شمالی علیرغم تحریمهای بینالمللی برنامه اتمیاش را پیش برده است. گزارش کارشناسان سازمان ملل تایید کرده که پیونگیانگ سلاحهای اتمی کوچکی را که میتوانند توسط موشکهای بالستیک پرتاب شوند، تولید کرده است.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد معتقدند که کوریای شمالی علیرغم تحریمهای بینالمللی برنامه اتمیاش را پیش برده و هماکنون "احتمالا" صاحب سلاحهای کوچک اتمی است که قابل حمل و پرتاب توسط موشکهای بالستیک هستند.
این موضوع در گزارشی محرمانه که سازمان ملل آن را تهیه کرده و محتوای آن از سوی دیپلماتها نیز تایید شده، آمده است. نام کشورهایی که در تهیه این گزارش سهیم بودهاند در آن ذکر نشده است.
این گزارش از سوی یک گروه کارشناسی سازمان ملل به منظور بررسی میزان پایبندی کوریای شمالی به تحریمهای بینالمللی تهیه شده است. در این گزارش تصریح شده است: «جمهوری خلق کوریای برنامه اتمیاش را پیش برده است، از جمله تولید اورانیوم غنیشده با غلظت بالا و ساخت آزمایشی رآکتورهای آب سبک».
کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی به دنبال سلاح اتمی است. او به تازگی در یک سخنرانی تصریح کرد که زرادخانه سلاحهای اتمی کشورش را تضمینی برای امنیت میداند. رهبر کوریای شمالی توانایی هستهای کشورش را "بازدارنده و موثر برای جلوگیری از وقوع جنگی دیگر در این سرزمین" خواند.
خلع سلاح اتمی شبه جزیره کوریای هدف اصلی مذاکراتی بوده که بارها میان واشنگتن و پیونگیانگ صورت گرفت. اوج این مذاکرات دیدار دوجانبه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا با کیمجونگاون در ویتنام در فبروری ۲۰۱۹ بود. هیچ کدام از طرفین نتوانستند در این مذاکرات بر سر برنامهای برای خلع سلاح اتمی شبهجزیره کوریای به توافق برسند و نتیجه این مذاکرات تنها عکسی یادگاری بود که رهبر کوریای شمالی را در کنار رییسجمهور امریکا ثبت کرد.