صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ راه فروش پهپادهای جنگی آمریکا را هموار کرد

ترامپ راه فروش پهپادهای جنگی آمریکا را هموار کرد

دونالد ترامپ با صدور دستورالعملی یک توافقنامه بینالمللی را نقض و زمینه صادرات پهپادهای جنگی آمریکا را فراهم کرد. با این کار پهپاد جنگی دیگر جزو فناوریهایی که ۳۴ کشور در مورد کنترل صادرات آن توافق کردند نیست.
رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی کنترل فروش و صادرات پهپادهای ساخت آمریکا که قابلیت حمل سلاح جنگی را دارند کاهش داد.
خبرگزاری رویترز (۲۵ جولای) گزارش داد با امضای این فرمان آمریکا دیگر خود را به توافقنامه کنترل فناوریهای موشکی (MTCR ) که ۳۴ کشور در سال ۱۹۸۷ امضاء کردند متعهد نمیداند.
این توافقنامه بر پایه رعایت دستورالعملهای مشترکی در زمینه سیاستهای صادراتی تنظیم شده که هدف آن محدود کردن گسترش موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و هواپیماهای بدون سرنشین است. این سیستمها فناوریهای پایه برای سلاحهای کشتار جمعی محسوب میشوند.
کاری که رئیس جمهوری آمریکا با فرمان اجرایی خود انجام داد بیشتر به دستکاری مفاهیم شبیه است اما میتواند تجارت جنگافزارهای پیشرفته و رقابت در این عرصه را وارد مرحله جدیدی کند.
مطابق دستورالعمل دونالد ترامپ پهپادهای جنگی از این پس فناوری که صدور آن با محدودیتهای شدیدی روبروست محسوب نمیشوند، بلکه جنگافزار شمرده میشوند که درباره فروش آن به کشورهای خارجی مورد به مورد تصمیمگیری میشود.
کاخ سفید معتقد است توافقنامه کنترل فناوری موشکی مربوط به بیش از سه دهه قبل بوده و بهروز نیست و افزون بر این کشورهایی که توافق را امضاء نکردهاند را در رقابت با صنایع نظامی ایالات متحده در موقعیت بهتری قرار میدهد.
دولت دونالد ترامپ به طور اصولی تلاش میکند صادرات جنگافزارهای آمریکایی را افزایش دهد. با این همه منتقدان نگرانند که فروش پهپادهای فوق پیشرفته آمریکا در آتش رقابت تسلیحاتی جهانی بدمد و آن را شعلهور کند.
باب منندز، سناتور دموکرات آمریکایی معتقد است که واشنگتن با این اقدام کنترل جهانی بر داد و ستد پهپادهای مرگبار را بیش از پیش تضعیف میکند.
او ابراز نگرانی کرده که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ این احتمال را افزایش میدهد که شماری از "جنگافزارهای مرگبار ما" در اختیار ناقضان حقوق بشر در سر تاسر جهان قرار گیرد.