صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا «برنامه توسعه ملی» روسیه را شش سال عقب انداخت

کرونا «برنامه توسعه ملی» روسیه را شش سال عقب انداخت

بر پایه برنامهای که پوتین دو سال پیش معرفی کرد قرار بود روسیه تا سال ۲۰۲۴ به جایگاه پنجم اقتصاد برتر جهان ارتقاء یابد. روسیه با توجه به شیوع کرونا و هزینههای مرتبط با آن، به اجبار برنامههای توسعهای خود را عقب انداخت.
ولادیمیر پوتین دو سال پیش و پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری روسیه "برنامههای توسعه ملی" خود را برای شش سال آینده رونمایی کرد.
آژانس خبر اقتصادی آلمان روز جمعه سوم مرداد (۲۴ جولای) به نقل از نشریه تایمز مسکو گزارش داد دستیابی به اهداف توسعه ملی به دلیل شیوع کرونا شش سال به تعویق افتاده و هدفگذاری جدید برای آن به سال ۲۰۳۰ موکول شده است.
بر پایه برنامههایی که پوتین سال ۲۰۱۸ ارائه کرد قرار بود روسیه در پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۴ به جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان برسد.
روسیه در حال حاضر یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. حجم سرمایهگذاری لازم برای ارتقای جایگاه اقتصاد روسیه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد روبل (معادل حدود ۳۲۲ میلیارد یورو) تعیین شده بود.
دیمیتری پسکف، سخنگوی کاخ کرملین میگوید پیشبرد برنامههای توسعهای به توجه به "موقعیت نامناسب اقتصاد جهانی که رشد اقتصادی همه کشورها را بدون استثنا کند کرده" غیر ممکن شده است.
ولادیمیر پوتین نیز تاکید کرده که به نظر او ضرورت دارد افق برنامههای توسعه تا سال ۲۰۲۴ را فراتر برده و اهداف ملی جدیدی برای دهه آینده هدفگذاری شود. او میگوید زمانبندی این برنامهها باید منطبق با واقعیتها باشد.
رئیس جمهوری روسیه میگوید در برنامههای ملی توسعه بهبود وضعیت حوزه سلامت باید همچنان در دستور کار قرار داشته باشد به گونهای که میانگین امید به زندگی به ۷۸ سال برسد. میانگین سن زنان روسی امروز ۷۷ سال و برای مردان ۶۷ سال است.
بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، گسترش زیرساختها و مقابله با فقر عمومی از دیگر اهداف برنامههای توسعهای عنوان شده است. در روسیه اندکی بیش از ۱۲ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند. در آمار رسمی روسیه فقیر به کسانی گفته میشود که ماهانه کمتر از ۱۰ هزار و ۸۹۰ روبل در اختیار داشته باشند. این رقم معادل ۱۳۲ یورو میشود که چند برابر کمتر از کمکهای اجتماعی در کشورهای پیشرفته اروپایی است.