صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبتلایان به کوویدنزده در جهان به بیش از ۱۵میلیون تن رسید

مبتلایان به کوویدنزده در جهان به بیش از ۱۵میلیون تن رسید

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که شمار مبتلایان کووید نزده در جهان از مرز ۱۵ میلیون تن، گذشت.
امریکا، برازیل، هند، روسیه و افریقایی جنوبی، پنج کشور استند در جهان که بیشترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را دارند.
امریکا با داشتن سه میلیون ۹۷۰ هزار مبتلا به بیماری کووید نزده، در جایگاۀ نخست قرار دارد. تاکنون بیش از ۱۴۳ هزار تن در امریکا در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، جان باختهاند.
دانلد ترمپ، رییسجمهور امریکا دربارۀ افزایش رویدادهای مثبت در این کشور، گفتهاست: "متأسفانه پیش از بهتر شدن، بدتر میشود."
بر بنیاد گزارش رویترز، ویروس کرونا در هفتههای اخیر بیشتر در کشورهای امریکای لاتین، در حال گسترش بوده است.
این ویروس در ماۀ جنوری سال روان میلادی در شهر ووهان کشور چین، شیوع کرد. تنها در ۱۵ هفتۀ نخست، شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از دو میلیون تن رسید.
تنها در هشت روز گذشته، شما مبتلایان این ویروس از ۱۳ میلیون به ۱۵ میلیون تن، افزایش یافتهاست.
بر بنیاد آخرین آمارها، شمارمبتلایان کووید نزده در جهان به بیش از ۱۵ میلیون و ۲۳۹ هزار تن رسیدهاست. تاکنون بیش از ۶۲۳ هزار تن در سراسر جهان در نتیجۀ این بیماری، جان باختهاند.