صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافق تاریخی اتحادیه اروپا بر سر بسته مالی ۱۸۰۰ میلیارد یورویی

توافق تاریخی اتحادیه اروپا بر سر بسته مالی ۱۸۰۰ میلیارد یورویی

رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایش عالی خود در بروکسل بر سر بسته کمکهای مالی کرونایی به توافق رسیدند. افزون بر آن، بر سر بودجه هفتساله این اتحادیه نیز توافق حاصل شد. ناظران از توافقی تاریخی سخن میگویند.
مذاکرات رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع بیش از چهار روز به طول انجامید. طولانیتر از هر همایش عالی دیگر این اتحادیه. در  نخستین ساعات بامداد روز سهشنبه ۲۱ جولای (۳۱ سرطان) شارل میشل، رئيس شورای اروپا با انتشار یک پست توییتری خبر از این توافق تاریخی داد.
اینکه مذاکرات رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از چهار روز به طول انجامد، امری بسیار نادر است. آخرین بار، چنین همایش طولانیای در شهر نیس و در سال ۲۰۰۰ برگزار شده بود. موضوع بر سر صدها میلیارد یورو بود. از آن بین، بسته کمکهای مالی اتحادیه اروپا برای شتاب بخشیدن به  رشد اقتصادی و مقابله با پیامدهای مخرب کرونا برای کشورهای عضو این اتحادیه نیز باید به توافق و تصویب میرسید.
برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، رهبران و سران کشورهای عضو این اتحادیه بودجه و بسته مالی بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد یورو را به تصویب رساندند.
۷۵۰ میلیارد یورو کمک کرونایی
یکی از موارد اصلی مشاجره و اختلاف بین رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تخصیص بودجهای معادل ۷۵۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهایی بود که در اثر بحران کرونا آسیب دیده بودند.
فرانسه و آلمان، اسپانیا و ایتالیا خواستار آن بودند که مبلغ ۵۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ به عنوان کمکهای بلاعوض در اختیار این دسته از کشورها قرار گیرد. این در حالی است که برخی دیگر از کشورها و از جمله اتریش و هلند مخالف اختصاص چنین بودجهای بودند.
پس از چهار روز بحث و مذاکره کشورهای عضو این اتحادیه بر سر اختصاص ۳۹۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض به توافق رسیدند.
افزون بر آن، قرار شده است که ۳۶۰ میلیون یورو دیگر نیز در رابطه با کمکهای مالی کرونایی به شکل وام در اختیار کشورهای متقاضی قرار گیرد.
تصویب بودجه هفتساله اتحادیه
از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بودجه هفت ساله اتحادیه به توافق رسیدند. بودجهای بالغ بر ۱۰۴۰ میلیارد یورو.
قرار بر این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای ایجاد اقتصادی همساز با نیازهای زیستمحیطی و همچنین اقتصاد دیجیتالی گام بردارند.
تصویب در مجموع ۱۸۰۰ میلیارد یورو بسته مالی در اجلاس عالی رهبران و سران کشورهای عضو این اتحادیه، از حیث حجم در طول تاریخ این اتحادیه امری بی سابقه بوده است.
تصویب این بسته مالی کلان تنها از طریق توافق جمعی اعضای اتحادیه بر سر استقراض دستهجمعی ممکن شده است. کشورهای دریافت کننده وام تا سال ۲۰۵۸ فرصت دارند، وام  دریافتی را پرداخت کنند.
یک توافق و دو رویکرد
کشورهای اتریش و هالند از جمله کشورهایی بودند که خواستار مشروط کردن پرداخت کمکهای مالی کرونایی به پایبندی کشورهای عضو به تعهدات و ارزشهای سیاسی اتحادیه اروپا شده بودند.
این موضوع با مخالفت کشورهای شرق اروپا و از جمله مجارستان و پولند روبهرو شده بود. حال سخن از آن میرود که در دوران پس از توافق هرگاه کشوری به تعهدات خود و از جمله به ارزشهای سیاسی و حقوقی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا پایبند نماند، پرداخت این کمکها و وامها میتواند به فراخور آن کاهش یابد.
موضوع بر سر تصویب برخی از قوانین در کشورهای لهستان و مجارستان است که به باور دیگر کشورهای عضو این اتحادیه با موازین یک دولت قانونمدار و ارزشهای سیاسی و حقوقی مغایرت دارند.
رسانههای لهستان پس از اعلام خبر توافق اتحادیه اروپا تعیین چنین شرطی در توافق ناظر بر کمکهای مالی کرونایی را تکذیب کردهاند. رسانههای مجارستان نیز توافق اتحادیه اروپا را پیروزی بزرگ ویکتور اوربان خواندهاند.