صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیماری ملک سلمان سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان را به تعویق انداخت

بیماری ملک سلمان سفر نخست‌وزیر عراق  به عربستان را به تعویق انداخت

نخست وزیر عراق قرار بود پس از دیدار و گفتوگو با رهبران عربستان سعودی راهی تهران شود. همین موضوع به گمانهزنی پیرامون احتمال میانجیگری عراق در مناقشه بین ایران و عربستان دامن زده بود. اکنون این سفر به تعویق افتاده است.
ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی راهی بیمارستان شده است. این خبر از سوی وزارت امور خارجه عربستان رسانهای شده است. گفته میشود که او از التهاب کیسه صفرا رنج میبرد.
انتقال ملک سلمان به بیمارستان از جمله بر سفر مصطفی کاظمی، نخستوزیر عراق به عربستان تاثیر نهاده و این سفر را به تاخیر انداخته است.
دیروز ۲۰ جولای (۳۰ سرطان) خبر انتقال رهبر ۸۴ ساله عربستان به بیمارستان رسانهای شد. این در حالی است که گمانهزنی پیرامون وضعیت سلامتی ملک سلمان مدتها جریان دارد. از این رو، تحلیلگران مسائل سیاست بینالملل رهبر واقعی عربستان را ولیعهد این کشور، محمد بن سلمان میدانند.
در خبری که از سوی خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد تنها به موضوع التهاب کیسه صفرا ملک سلمان اشاره شده و توضیحات بیشتری در این باره منتشر نشده است.
در این خبر آمده است که پس از انتقال ملک سلمان به بیمارستان، مقامات عربستان با مقامات عراق بر سر تاریخ سفر مصطفی کاظمی، نخستوزیر عراق، گفتوگو کرده و مشترکا توافق کردهاند، انجام این دیدار را به پس از مرخص شدن ملک سلمان از بیمارستان موکول کنند.
بر اساس اخباری که از سوی خبرگزاریها منتشر شده بود، قرار بود که کاظمی پس از سفر به ریاض و گفتوگو با پادشاه عربستان و سایر مسئولان  این کشور، راهی تهران شود.
سفر کاظمی به تهران برای روز پس از دیدار او با رهبران عربستان، (سهشنبه ۲۱ جولای) پیشبینی شده بود. سفر کاظمی به ریاض و تهران به این احتمال دامن زده بود که عراق تصمیم به میانجیگری بین ایران و عربستان دارد. حتی گفته شده بود که نخستوزیر عراق حامل پیامی از سوی ایران برای مقامات عربستان است. اکنون، انتقال ملک سلمان به بیمارستان ظاهرا باعث به تعویق افتادن موعد سفر کاظمی به عربستان سعودی شده است.