صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مصاحبه جنجالی ترامپ با «فاکس‌‌نیوز» درباره احتمال شکست در انتخابات

 مصاحبه جنجالی  ترامپ با «فاکس‌‌نیوز»  درباره  احتمال شکست  در انتخابات

یک مصاحبه و سه محور: بحران کرونا، احتمال شکست در انتخابات، خشونت پلیس و پدیده نژادپرستی. نظرسنجیها حکایت از عقب افتادن هشت درصدی ترامپ از رقیب خود دارند. بهرغم آن، ترامپ معتقد است که در انتخابات پیروز خواهد شد.
گفتوگوی دونالد ترامپ با فرستنده تلویزیونی "فاکسنیوز" نخستین مصاحبه جنجالی رئیس جمهوری آمریکا نیست، اما با توجه به اهمیت پرسشها، یکی از مهمترین مصاحبههای او در طول ماههای گذشته بوده است.
غروب یکشنبه ۱۹ جولای (۲۹ سرطان) به وقت آمریکا برنامه پر بیننده "فاکس نیوز ساندی" برگزار شد. برنامهای که مجری آن، کریس والاس، خبرنگار صاحبنام آمریکا است. مهمان این هفته، دونالد ترامپ بود. موضوع مصاحبه سه پرسش مهم را شامل میشد: بحران کرونا، ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و همچنین موضوع نژادپرستی.
ترامپ در این مصاحبه نیز همچون سایر مصاحبهها متوسل به اظهارات و ادعاهایی شد که دلیل و شاهدی برای اثبات آن در اختیار نداشت. اما، کریس والاس، برخلاف رویکرد بسیار دوستانه فرستنده محافظهکار "فاکس نیوز" چند بار ترامپ را با پرسشهای خود به چالش کشید.
احتمال شکست در انتخابات
کریس والاس به عقب ماندن ترامپ در نظرسنجیها از رقیب انتخاباتی او، جو بایدن اشاره کرده و از او میپرسد که در صورت شکست در این انتخابات آیا نتیجه را خواهد پذیرفت؟
ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت: «نخست اینکه من در این انتخابات شکست نمیخورم.» او سپس مدعی شد که نظرسنجیهای صورت گرفته واقعی نیستند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «در سال ۲۰۱۶ هم از این نظرسنجیهای قلابی منتشر کردند. اما تقلب در این نظرسنجیها این بار بیشتر از آن موقع شده است.»
ترامپ از احتمال تقلب در انتخابات گفت و مدعی شد که دموکراتها در حال حاضر سرگرم صحنهآرایی هستند تا احتمال شکست او را در انتخابات به مردم تلقین کنند.
ترامپ همچنین بار دیگر مدعی شد که جو بایدن همراه با حزب دموکرات تصمیم به منحل کردن پلیس دارد، موضوعی که کریس والاس رد کرد. مجری برنامه "فاکس نیوز ساندی" گفت که در سند حزب دموکرات چنین چیزی مطرح نشده است.
خشونت پلیس و نژادپرستی
دونالد ترامپ بار دیگر از پرچم کنفدراسیون آمریکا دفاع کرد و مدعی شد که این پرچم ربطی به نژادپرستی ندارد. پرچم کنفدراسیون آمریکا که به درفش ایالات موتلفه آمریکا نیز شهرت دارد، پرچم یازده ایالت جنوب آمریکا در جنگ داخلی این کشور است.
از این پرچم به عنوان نماد بردهداری یاد میشود. بهرغم آن ترامپ دلیلی برای منع استفاده از این پرچم نمیبیند. ترامپ در مصاحبه جنجالی خود با  شبکه "فاکسنیوز" مدعی میشود که این پرچم سمبل غرورآفرین ایالتهای جنوبی آمریکا است.
هواداران ترامپ در ایالتهای جنوبی آمریکا همچنان در مراسم خود از این پرچم استفاده میکنند. ترامپ درباره استفاده از این پرچم گفته است:
«ما نمیتوانیم همه تاریخ خودمان را خط بزنیم. ما نباید فراموش کنیم که شمال و جنوب آمریکا علیه هم جنگیدهاند. ما باید این موضوع را به خاطر بسپاریم. در غیر این صورت، یک بار دیگر جنگ رخ خواهد داد.»
در نظرسنجیهای صورت گرفته، دونالد ترامپ هشت درصد از رقیب انتخاباتی خود، جو بایدن عقب مانده است.