صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امارات متحده؛ زنی که پشت ماموریت مریخ قرار دارد

امارات متحده؛ زنی که پشت ماموریت مریخ قرار دارد

امارات متحده عربی تنها کشور دنیاست که وزارت "علوم پیشرفته" دارد و زنی را هم در راس آن گذاشته است. ساره امیری مهندس۳۳ ساله، مدیر پروژهای است که کاوشگر امید را به مریخ میفرستد و ۳۴درصد همکاران آن زنان هستند.
ساره امیری
سال ۲۰۱۷ امارات اولین کشور دنیا بود که پستی در کابینه تحت عنوان"وزارت علوم پیشرفته" ایجاد کرد و در گام بعدی، یک زن را به این مقام گمارد. هدف این وزارتخانه، پیشبرد آموزشهای تکنولوژیک وترویج فناوری در این کشور اعلام شد.
ساره امیری از آن زمان، در این مسند عالی قرار دارد. این مهندس جوان کوششهای امارات متحده برای دستیابی به فضا را مدیریت میکند؛ آن هم در شرایطی که کشورهای دیگر منطقه از توجه به این عرصه دور ماندهاند.  امارات کاوشگری بدون سرنشین از ژاپن به فضا پرتاب کرده که ماموریت آن قرار گرفتن در مدار سیاره مریخ است. انتظار میرود این کاوشگر که امید (امل) نام دارد، فبروری ۲۰۲۱ و همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس امارات متحده عربی به مریخ برسد.
ساره امیری در دانشگاه آمریکایی شارجه تحصیل کرده و افزون بر پست وزیر "علوم پیشرفته"، رئیس تیم اکتشاف مریخ و رئیس شورای نخبگان علمی امارات نیز هست. او در سال ۲۰۱۵ از سوی "انجمن جهانی اقتصاد" جزء یکی از ۵۰ دانشمند برتر جوان دنیا انتخاب شد.