صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها قانون‌گذار آمریکایی و اروپایی خواهان ممنوع شدن کامل حزب‌الله لبنان شدند

صدها قانون‌گذار آمریکایی و اروپایی خواهان ممنوع شدن کامل حزب‌الله لبنان شدند

صدها نماینده و شخصیت سیاسی از اتحادیه اروپا خواستهاند که با تروریستی خواندن حزبالله فعالیت آن را ممنوع کند. آنها حزبالله را "مرگبارترین افزار حکومت ایران" دانستهاند که میان فعالیت سیاسی و عملیات نظامی آن تفاوتی نیست.
۲۳۶ نماینده پارلمانهای اروپا و آمریکا در نامهای سرگشاده به اتحادیه اروپا، از آن خواستهاند که گروه شبهنظامی حزبالله لبنان را در سراسر قلمرو خود ممنوع اعلام کند.
قانونگذاران در نامهای که جمعه (۱۷ جولای) به مسئولان اتحادیه اروپا ارسال شد، حزبالله را "مرگبارترین افزار حکومت ایران" دانستهاند که "ایدئولوژی خشونتگرا و ضدیهودی آن جوامع چندصدایی ما را مسموم میکند". 
قانونگذاران در نامه خود گفتهاند که ممنوع شدن بازوی نظامی حزبالله کافی نیست، زیرا میان بدنه سیاسی و بازوی نظامی این جریان هیچ تفاوتی وجود ندارد.
به دنبال یک عملیات انتحاری در بلغارستان در ۲۰۱۲ که به مرگ شش نفر انجامید، اتحادیه اروپا "بازوی نظامی حزبالله" را ممنوع اعلام کرد.
 "سوابق تروریستی" حزبالله
امضاکنندگان نامه به همکاری حزبالله با رژیم بشار اسد اشاره کرده و گفتهاند که این "سازمان تا دندان مسلح" قطعنامههای شورای امنیت را نقض کرده و برای پیکارجویان شیعه در یمن و عراق اسلحه ارسال میکند.
نامه همچنین تأکید دارد که حزبالله به ویژه خطری بزرگ برای اسرائیل است و "حدود ۱۵۰ هزار موشک مخفی کرده است که اسرائيل را هدف گرفتهاند".
به گفته امضاکنندگان با هدایت و دستور حزبالله بود که در سال ۲۰۱۲ طی حمله به یک اتوبوس در بلغارستان شش نفر، پنج توریست اسرائیلی و راننده بلغار آنها، به قتل رسیدند. همچنین در جریان بمبگذاری در مرکز یهودیان (آمیا) در بوئنسآیرس (آرجانتاین) دهها نفر جان باختند.
آلمان فدرال در آوریل گذشته هرگونه فعالیت حزبالله را در قلمرو این کشور به طور کامل ممنوع اعلام کرد.