صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بورل در پنجمین سالگرد توافق هسته‌ای: امروز حفظ برجام از همیشه مهم‌تر است

بورل در پنجمین سالگرد توافق هسته‌ای:  امروز حفظ برجام از همیشه مهم‌تر است

در پنجمین سالگرد توافق هستهای ایران و گروه کشورها ۵+۱ موسوم به برجام، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای بر تلاش و تعهد خود برای حفظ این توافق سخن گفت.
آقای بورل در بیانیه با اشاره به گذشت ۵ سال از زمان حصول توافق هستهای با ایران گفته است: «امروز و در پنجمین سالگرد برجام، حفظ توافق از همیشه مهمتر است. توافق هستهای با ایران در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ منعقد شد و در ادامه به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تایید شد (قطعنامه ۲۲۳۱) و این یک موفقیت چند جانبه تاریخی برای منع گسترش سلاحهای هستهای به شمار میرود و به امنیت منطقهای و جهانی نیز کمک میکند.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد: «برجام تنها ابزار برای تامین تضمینهای لازم در مورد برنامه هستهای ایران به جامعه بینالمللی به شمار میرود. این برنامه شامل تعهدات هستهای ایران در ازای رفع تحریمهای توسط جامعه بینالمللی با هدف عادی کردن و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی با ایران است که باید عملی شود. این توافق همچنین نظارت و راستیآزمایی بیسابقهای را توسط آژانس بینالملی انرژی اتمی (IAEA ) فراهم میکند که من از تداوم اقدامات حرفهای، فنی و بیطرفانه از سوی آژانس استقبال میکنم. اجرای کامل برجام از سوی همه طرفها بسیار حائز اهمیت است.» آقای بورل در بخش دیگری از بیانیه خود به موضوع خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: «متاسفانه ایالات متحده آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ تصمیم گرفت از برجام خارج شود و از آن زمان در هیچ یک از نشستها یا فعالیتهای مربوط به این توافق شرکت نکرده است.
اعضای باقیمانده در برجام همچنان به صورت جمعی برای رفع نگرانیهای موجود در خصوص ارتباط با برنامه هستهای ایران و همچنین تاثیر گسترده خروج ایالات متحده از از این توافق و بازگرداندن تحریمها فعالیت میکنند.»
بورل در پایان این بیانیه آورده است، من به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، مصمم هستم با همکاری دیگر طرفها و جامعه بینالمللی هر کاری که ممکن باشد را انجام دهد تا برجام حفظ شود. ما نباید تصور کنیم که فرصت دیگری به وجود خواهد آمد تا برنامه هستهای ایران را به شیوه جامع کنونی حل و فصل کند.
جهان در حالی به پنجمین سالگرد حصول توافق هستهای با ایران رسیده است که بعد از خروج آمریکا از این توافق، هر روز پایههای برجام متزلزلتر از قبل شده و با عدم رضایت ایران از اجرای تعهدات کشورهای غربی و رفع تحریمها، تهران روند کاهش اجرای تعهدات خود را پی گرفته و در ماههای اخیر بر میزان ذخیره اورانیوم خود افزوده است.
تحلیلگران معتقدند با ادامه روند کنونی، امید کمی برای زنده نگه داشتن توافقی که روزگاری مورد تحسین جهانیان قرار میگرفت وجود دارد. توافقی که از آن به عنوان نمادی برای پیروزی دیپلماسی بر جنگ نام برده میشد.