صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشتازی رییس جمهوری پولند در انتخابات یکشنبه

پیشتازی رییس جمهوری پولند در انتخابات یکشنبه

نظرسنجی های صورت گرفته از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری پولند، بیانگر پیشتازی آندژی دودا، رییس جمهوری این کشور با اختلاف اندک از رافال تراسکووسکی، شهردار ورشو است.
با این که نتیجه شمارش آرای انتخابات که یکشنبه برگزار شد، هنوز اعلام نشده است، آقای دودا با حضور در جمع هوادارانش، پیروزی خود را اعلام کرده است.
یکی از نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای دودا که متحد ماتیش موراویتسکی، نخست وزیر محافظه کار پولند است، ۵۰.۴ درصد از آرا را در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده است. موسسه ایپسوس که این نظرسنجی را انجام داده، این رقم را برای رافال تراسکووسکی ۴۹.۶ درصد اعلام کرده است. در مرحله نخست انتخابات، هیچ کدام از نامزدها حد نصاب ۵۰ درصد از آرا را به دست نیاوردند. پیروزی آقای دودا بر سیاست های داخلی پولند و روابطش با اتحادیه اروپا تاثیرگذار خواهد بود.
آقای دودا یک ملی گرای محافظه کار است که سیاست هایش، از جمله گفته هایش درباره حقوق دگرباشان جنسی و مهاجران با سیاست های اتحادیه اروپا در تناقض است. آقای در مبارزات انتخاباتی خود حقوق دگرباشان را "مخرب تر از کمونیسم" دانسته بود. آقای تراسکووسکی که یک سیاستمدار لیبرال است، خواهان ترمیم روابط پولند با اتحادیه اروپاست. او از دو سال پیش شهردار ورشو است. دولت پولند باید تا سه شنبه شب نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند.