صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیویورک‌تایمز: انفجاردر تاسیسات نظنز «برنامه اسرائیل با اطلاع آمریکا» بوده است

نیویورک‌تایمز: انفجاردر تاسیسات نظنز «برنامه اسرائیل با اطلاع آمریکا» بوده است

روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامهای ناشناس آمریکایی نوشته به نظر میرسد انفجارهای اخیر در مناطق نظامی و هستهای ایران "کار اسرائیل و با اطلاع آمریکا" بوده است و این که خسارت وارد شده به تاسیسات هستهای نطنز میتواند برنامه هستهای ایران را تا دو سال به عقب براند.
در این گزارش اختصاصی که نیویورک تایمز روز جمعه، دهم جولای، آن را منتشر کرده آمده: "دو مقام اطلاعاتی که از ارزیابیهای جدید آمریکا و اسرائیل از تصاویر مربوط به تاسیسات خسارت دیده نطنز مطلع هستند میگویند ممکن است دو سالی طول بکشد تا ایران بتواند برنامه هستهای خود را به مرحله قبل از این انفجارها بازگرداند".
در گزارش نیویورک تایمز که محصول همکاری دیوید سنگر، رونن برگمن و اریک اشمیت است، با توجه به انفجارهای چند هفته اخیر ادعا شده: "مقامهایی که انفجار نطنز را دنبال کردهاند آن را به لحاظ پیچیدگی همسان حمله سایبری استاکسنت خواندهاند که طراحی آن حدود یک سال طول کشید و حدود ۱۰ سال پیش با ورود به کامپیوترهای برنامه هستهای ایران به آنها آسیب جدی وارد کرد. در جریان انفجار هفته گذشته، تئوری اصلی این است که یک وسیله انفجاری در تاسیسات به شدت محافظت شده (نظنز) احتمالا در نزدیکی یک خط لوله گاز کار گذاشته شده است. اما برخی از کارشناسان دیگر این فرضیه را طرح کردهاند که این میتوانسته نتیجه یک حمله سایبری باشد که تاسیسات گازی آنجا را دستکاری و موجب انفجار شده است".
نیویورک تایمز: حادثه نطنز احتمالا کار اسرائیلیها بوده
نیویورک تایمز نوشته که چند مقام مصاحبهکننده با این روزنامه گفتهاند که از نظر آنها "یک استراتژی آمریکایی-اسرائیلی در حال شکلگیری است"، چیزی شبیه یک سری حملات زیرزمینی که هدفش فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معیوب کردن تاسیسات هستهای ایران است. بامداد پنجشنبه، دوازدهم تیر، به وقت ایران یکی از ساختمان های مرکز مونتاژ سانتریفوژهای ایران در نطنز در ۲۵۰ کیلومتری جنوب تهران دچار انفجار شد.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید با مقامهایی که از ارزیابیهای اسرائیل و آمریکا در باره خسارات به تاسیسات نظنز مطلع بودهاند گفتگو کرده است
شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده علت انفجار به طور دقیق مشخص شده اما به دلایل امنیتی جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.
ایران به طور رسمی هیچ گروه یا کشوری را مسئول این انفجار اعلام نکرده است اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از مقامات ایرانی که نامی از آنها برده نشده، اسرائیل را دخیل خواند.