صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ محکومیت راجر استون، مشاور سابق و دوست خود را لغو کرد

ترامپ محکومیت راجر استون، مشاور سابق و دوست خود را لغو کرد

دونالد ترامپ که بارها از محاکمه و محکوم شدن راجر استون انتقاد و آن را "نامنصفانه" خوانده بود .
تنها چند روز قبل از رفتن او به زندان، با استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهوری، دستور به عفو آقای استون داده است.
راجر استون، مشاور سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و از چهرههای ناخوشنام پشت صحنه سیاسی در واشنگتن، به علت دروغ گفتن به کنگره و ارعاب شاهدان تحقیقات ترامپ-روسیه به ۴۰ ماه زندان محکوم شده بود.
چند روز پیش دادگاه تجدیدنظر در واشنگتن دیسی، درخواست راجر استون مبنی بر به تاخیر انداختن روز آغاز محکومیت او (به علت شیوع کرونا) را رد کرده بود.
راجر استون ششمین مشاور و چهره نزدیک به آقای ترامپ بود که در جریان تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶، به دادگاه کشیده شد و محکوم شد.