صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد گزارشگر سازمان ملل از حمله پهپادی به خودروی قاسم سلیمانی

انتقاد گزارشگر سازمان ملل از حمله پهپادی به خودروی قاسم سلیمانی

بنا بر ارزیابی گزارشگر ویژه سازمان ملل کشتن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا مغایر با حقوق بینالملل بوده است. در حمله پهپادی روز سوم ماه جنوری به خودروی حامل سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و نه نفر دیگر کشته شده بودند.
سازمان ملل متحد حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل قاسم سلیمانی که منجر به مرگ او و کشته شدن نه نفر دیگر شد را از منظر حقوقی ناصحیح دانسته و محکوم کرده است.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه هفتم جولای (۱۷ اسد) با انتشار گزارشی از جنوا، به نتایج تحقیقاتی اشاره کرده است که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین ارتباط منتشر شده است.
انیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای سریع و خودسرانه و همچنین کشتنهای هدفمند از سوی دولتها است. در گزارشی که کالامارد روز دوشنبه ششم جولای منتشر کرده، حمله پهپادی ماه جنوری آمریکا به خودروی حامل قاسم سلیمانی بهمثابه نقض حقوق بینالملل ارزیابی شده است.
محور اصلی گزارش کالامار، حملات پهپادی بوده است. در این گزارش آمده است که حمله پهپادی روز سوم جنوری به خودروی حامل فرمانده سپاه قدس در نزدیکی فرودگاه بغداد، نخستین مورد از حمله یک دولت به فردی در کشوری ثالث با استفاده از پهپاد بوده است.
در گزارش منتشر شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامها و کشتنهای خودسرانه به فعالیتهای قاسم سلیمانی در عراق و سوریه اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر این باور است که اقدام به کشتن قاسم سلیمانی تنها زمانی میتوانست از منظر حقوقی قابل دفاع باشد که اقدامات او تهدید و خطری فوری برای امنیت شهروندان کشور حمله کننده ارزیابی میشد.
کالامار در گزارش خود تاکید کرده است که آمریکا سند و مدرکی برای اثبات خطر فوری برخاسته از اقدامات سلیمانی برای امنیت خود ارائه نکرده است.
در گزارش رویترز آمده است که جنرال قاسم سلیمانی در همه خاورمیانه و از جمله در عراق فعال بوده و شبکهای از شبهنظامیان وفادار به جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که برای بسیاری از دولتهای غربی، فرمانده سپاه قدس یکی از خطرناکترین افرادی بوده که در بسیاری از حملات در خاورمیانه نقش داشته است.
در گزارش خبرگزاری رویترز همچنین آمده است که ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به این پایگاه نظامی، هواپیمای مسافربری اوکراین هدف حمله موشکی سپاه پاسداران واقع میشود که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه این هواپیما میگردد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی علیه دونالد ترامپ و ۳۵ نفر دیگر که گفته میشود در حمله پهپادی به خودروی سلیمانی نقش داشتهاند، حکم جلب صادر کرده است.
کالامار قرار است روز پنجشنبه نهم جولای گزارشی از تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. هدف از این کار تصمیمگیری درباره استفاده از پهپادهای نظامی و از جمله حمله پهپادی به خودروی حامل قاسم سلیمانی اعلام شده است.