صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ از تلاش برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان آن انتقاد کرد

ترامپ از تلاش برای از بین بردن  تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان آن انتقاد کرد

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در سخنانی به مناسبت روز استقلال این کشور از آنچه کارزار بیرحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان آن خواند به شدت انتقاد کرد.
آقای ترامپ در سخنانش از سرنگون کردن مجسمهها در تظاهرات ضد نژادپرستی اخیر در شهرهای مختلف آمریکا انتقاد کرد و گفت "اوباش خشمگین به دنبال تحمیل یک انقلاب فرهنگی چپ بودند."
مرگ جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی هنگام بازداشت توسط پلیس باعث شعله ور شدن موجی از اعتراضات در سراسر آمریکا علیه تبعیض نژادی و رفتار پلیس با سیاهپوستان شد. معترضان در برخی شهرها مجسمههایی را سرنگون کردند.
بسیاری از این مجسمهها مربوط به دوران بردهداری بودند اما آقای ترامپ گفت تظاهرکنندگان به دنبال برانداختن ارزشها و اصول بنیادین آمریکا بودند.
او گفت: "ما ساکت نخواهیم شد."
آقای ترامپ پیشتر خواهان زندانی کردن افرادی شده بود که به مجسمههای مربوط به حامیان برده داری در این کشور آسیب زدهاند.
هزاران نفر در سخنرانی آقای ترامپ حضور داشتند و به رغم همهگیری، تعداد کمی از آنها ماسک پوشیده بودند.
آقای ترامپ که عملکردش در مقابله با ویروس کرونا مورد انتقاد شدید قرار گرفته، در سخنان خود به این که این ویروس تا کنون تقریبا جان ۱۳۰ هزار آمریکایی را گرفته اشاره چندانی نکرد.
آمریکا روز جمعه شاهد بیشترین افزایش موارد ابتلا در یک روز بود. شمار مبتلایان در این کشور به ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.
استفاده از ماسک و فاصلهگیری اجتماعی در تجمع آقای ترامپ اجباری نبود.
همچنین مکانی که آقای ترامپ برای سخنرانی خود استفاده کرده بود، مناقشه برانگیز بود. روی کوه راشمور در پارک ملی به همین نام، صورت ۴ رئیسجمهوری سابق آمریکا در مقیاس بسیار بزرگی کندهکاری شده است.
جورج واشنگتن و توماس جفرسون، دو تن از این افراد بردهدار بودند.
این کوه همچنین از سرزمینهای مقدس بومیان قوم سو است و این زمینها از صاحبان آن از سوی دولت وقت آمریکا در سالهای ۱۸۰۰ گرفته شد.