صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران، انتخابات و کرونا؛ «زدن انگشت در استمپ اختیاری است»

ایران، انتخابات و کرونا؛ «زدن انگشت در استمپ اختیاری است»

والی تهران با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا در ایران به شهروندان توصیه کرد هنگام رأی دادن از استمپ (جوهردان) استفاده نکنند.
انوشیروان محسنی، والی تهران در نشست خبری انتخابات مجلس در ایران گفت: «استفاده از استامپ اختیاری است.
به شهروندان توصیه میکنم به علت شیوع کرونا ویروس از استامپ استفاده نکنند.» وی همچنین اشاره کرد که با وجود «دستگاههای هوشمند احراز هویت» نیازی به استفاده از استامپ نیست.
این در حالی است که رئیس ستاد انتخابات ایران در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده بود که خبر اشاعهٔ ویروس کرونا تأثیری در مشارکت مردم در انتخابات نداشته باشد.
جمال عرف، روز چهارشنبه همچنین گفت: «اعلام خبر اشاعهٔ ویروس کرونا صداقت مسئولین را نشان میدهد که اعلام این خبر ار به بعد از برگزاری انتخابات موکول نکردند.»
از سوی دیگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای مبارزه با انتشار ویروس کرونا، از روز گذشته شروع به شستشو و ضدعفونی کردن اتوبوسهای شهری کرده است.