صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هجوم ملخ‌های صحرایی به مزارع کشاورزی در عربستان و یمن

هجوم ملخ‌های صحرایی به  مزارع کشاورزی در عربستان و یمن

بخشهایی از مزارع کشاورزی و مناطق روستایی در دو کشور عربستان سعودی و یمن آماج حمله میلیونها ملخ صحرایی قرار گرفته است. این در حالیست که این آفت بزرگ کشاورزی سالهاست کشورهای شاخ آفریقا را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است.
روزنامه کویتی الرای روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که چهار منطقه روستایی در ریاض، قصیم، حائل و یکی از استانهای شرقی این کشور در معرض هجوم انبوهی از ملخهای صحرایی قرار گرفتهاند.
ملخهای صحرایی با تغذیه از گیاهان و محصولات کشاورزی در کشتزارها و مزارع تهدیدی جدی و مهم برای امنیت غذایی به شمار میروند.
در گزارش روزنامه الرای همچنین آمده است که کویت نیز بواسطه ملخهایی که منشا ورود آنها ایران عنوان شده در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. اداره کل کشاورزی و شیلات کویت اعلام کرده است که برای حراست از زمینهای کشاورزی که سهم مهمی در تامین ثروت گیاهی و امنیت غذایی این کشور دارد تدابیر ویژهای را لحاظ کرده است.
یک مسئول کویتی نیز اعلام کرده است که مقامات این کشور با همتاهای عربستانی خود به صورت هماهنگ برای مقابله با هجوم ملخهای صحرایی تلاش میکنند. به گفته این مسئول کویتی جهت وزش باد به شکل تاثیر گذاری در جابجایی ملخها نقش دارد و تدابیری لازم برای ممانعت از ورود حجم انبوهی از ملخهای صحرایی به این کشور اتخاذ شده است.
دبیر اجرایی نهاد مقابله با ملخهای صحرایی در اداره کل کشاورزی و شیلات کویت نیز گفته است که میلیاردها ملخ صحرایی پیشتر وارد یمن و بخشهای شرقی ایران و نیز پاکستان شدهاند.
خبر هجوم ملخها به عربستان و یمن در حالی منتشر میشود که پیشتر انبوهی از این نوع حیوانات مضر برای بخش کشاورزی در پدیدهای نادر که نمونه مشابه آن طی هفتاد سال گذشته دیده نشده بود به کشتزارهای کنیا در آفریقا هجوم برده و بخش عمدهای از مزارع در این کشور را نابود کرده بودند.
اتیوپی، سومالی و اوگاندا نیز از جمله کشورهای آفریقایی هستند که پیش از این در معرض هجوم انبوهی از ملخهای صحرایی قرار گرفته بودند.