صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری آلمان: آمریکا، روسیه و چین جهان را ناامن‌تر می‌کنند

رئیس جمهوری آلمان: آمریکا، روسیه و چین جهان را ناامن‌تر می‌کنند

رئیس جمهوری آلمان روز جمعه با انتقادی کم سابقه از سه قدرت بزرگ جهان آمریکا، چین و روسیه را متهم کرد که به بیاعتمادی و عدم امنیت جهانی دامن می زنند.
فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهوری آلمان در سخنرانی نخستین روز کنفرانس امنیتی مونیج با اشاره به آنچه رقابت «قدرتهای بزرگ» خوانده میشود گفت که این رقابت‌‌ها می تواند خطر مسابقه تسلحیات هستهای تازه ای را در جهان باعث شود.
آقای اشتاینمایر در سخنان خود از رویکرد سه قدرت بزرگ در امور جهانی ابراز تاسف کرد و بدون نام بردن از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و با انتقاد از شعار «آمریکا را دوباره بزرگ سازیم» گفت: «"بزرک سازیم" حتی به قیمت تضعیف همسایگان و شرکا.»
رئیس جمهوری آلمان در انتقاد از آمریکا گفت که «ایالات متحده آمریکا بعنوان نزدیکترین متحد ما و در دولت کنونیاش، ایده جامعه جهانی را رد می کند.»
وی همچنین با انتقاد از روسیه گفت: «روسیه بار دیگر از نیروی نظامی و تغییر خشونت بار مرزها در قاره اروپا بعنوان ابزار سیاسی استفاده می کند.» اشتاینمایر همچنین خواستار یک سیاست واحد اروپایی در قبال روسیه شد و گفت که سیاست اروپا در قبال روسیه «فقط به بیانیه‌‌هایی برای محکومیت روسیه یا تحریم محدود نمی شود.»
رئیس جمهوری آلمان همچنین با انتقاد از چین گفت: «چین قوانین بینالمللی را فقط بصورت گزینشی می پذیرد و آنهم تنها وقتی که در تضاد با منافعش نباشد.» وی همچنین افزود که اروپا باید بین تشدید رقابتها و نیاز به همکاری با چین، به تعادلی دست پیدا کند.
فرانک والتر اشتاینمایر پس از انتقاد از سه قدرت آمریکا، روسیه و چین گفت که نتیجه این وضعیت، «بیاعتمادی بیشتر، تسلیحات بیشتر، امنیت کمتر و در نهایت رسیدن به مسابقه تسلیحاتی هستهای دیگری خواهد بود.»
رئیس جمهوری آلمان پس از انتقاد از سه قدرت بزرگ جهانی، به سیاستی که اروپا در این شرایط باید پیش بگیرد اشاره کرد و وظیفه آلمان را «حفظ یک اروپای متحد» برشمرد.
او گفت که آلمان باید هزینههای دفاعیاش را برای مشارکت بیشتر در امنیت اروپا و حفظ اتحاد خود با ایالات متحده آمریکا افزایش دهد.
او همچنین گفت که منافع ایالات متحده آمریکا از اروپا به سمت آسیا تغییر جهت پیدا کرده است.
اشتاینمایر همچنین با اشاره به پیمان ناتو گفت که «تنها با اقدام مشترک می توانیم قدرت اقتصادی، توانایی نظامی و نظم سیاسی ضروری برای دفاع از یک نظم جهانی قانونمند داشته باشیم.» کنفرانس امنیتی مونیج روز جمعه ۱۴ فبروری در مونیج آلمان آغاز به کار کرد و تا یکشنبه ۱۶ فبروری ادامه خواهد داشت و در جریان سه روز کنفرانس برخی از رهبران و وزرای خارجه دهها کشور از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران حضور دارند.