صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونان: ساخت مراکز ثبت نام و اخراج پناهجویان در ماه مارچ آغاز می‌شود

یونان: ساخت مراکز ثبت نام و اخراج پناهجویان در ماه مارچ آغاز می‌شود

حکومت یونان در نظر دارد که در ماه مارچ ساخت پنج مرکز ثبت نام و اخراج پناهجویان را در پنج جزیره آغاز کند. وزیر مهاجرت یونان گفته است که کمپ های فعلی مانند کمپ موریا که به شدت مزدحم است، مسدود خواهند شد. حکومت یونان می خواهد در ماه مارچ ساخت پنج مرکز ثبت نام و اخراج در جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، لیروس و کاس را آغاز کند. هدف این است که مراحل پناهندگی در این مراکز در حدود ۹۰ روز به پایان برسد.
نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه به خبرگزاری اسکای یونان گفته است که کمپ های به شدت مزدحم فعلی مانند کمپ موریا در جزیره لیسبوس مسدود می شوند. در حال حاضر کمپ های ثبت و راجستر در جزایر شرق اژه بیش از حد پر اند.
میتاراکیس گفت: «ما برنامه ریزی کرده ایم که کار ساخت این کمپ ها در تابستان به پایان برسد و در نظر داریم که هر هفته ۲۰۰ مهاجر را به ترکیه برگشت دهیم.» این وزیر گفته است که قرار است به ساکنان این کمپ ها اجازه داده شود که روزها این کمپ ها را ترک کنند و شب هنگام دوباره برگردند.
حکومت محافظه کار یونان در ماه های گذشته قوانین رسیدگی به تقاضای پناهندگی را شدت بخشیده است و می خواهد ۱۲۰۰ پولیس مرزی جدید را استخدام کند. اردوگاه مهاجران "موریا" در جزیره لسبوس یونان ظرفیت ۳۰۰۰ مهاجر را دارد. اما در حال حاضر ۹۸۰۰ پناهجو در این اردوگاه بسر می برند. کمپ موریا که یکی از پنج مرکز اولیه ثبت نام مهاجران در یونان است، یکی از بزرگترین اردوگاه های مهاجران در این کشور به شمار می رود. بنا بر آمار کمیسیاریای عالی پناهندگان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ شمار مهاجرانی که به صورت غیر قانونی از ترکیه به یونان رسیده اند به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شمار این مهاجران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۵۰۰ نفر بوده است. در سال گذشته حدود ۷۴ هزار و۶۰۰ نفر از ترکیه به یونان رسیده اند.