صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جانشین مرکل کنار کشید، آینده رهبری دموکرات-مسیحی‌ها در هاله ابهام

جانشین مرکل کنار کشید،  آینده رهبری دموکرات-مسیحی‌ها در هاله ابهام

آنگرت کرمپ کارنبائر که برای جانشینی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در حزب دموکرات مسیحی این کشور تعیین شده بود، روز دوشنبه اعلام کرد برنامهای برای شرکت در رقابت انتخاباتی آینده برای صدر اعظمی ندارد.
در پی اعلام این خبر، بحران رهبری در این حزب راست میانه که حزب حاکم بر آلمان است وارد مرحلهٔ تازهای شد. خانم کارنبائر ۵۷ ساله که خود وزیر دفاع آلمان نیز هست، همچنین اعلام کرد که فرآيند تعیین رهبری آیندهٔ این حزب را در تابستان سال جاری برگزار میکند.
این در حالی است که انتخابات سراسری آلمان بناست پاییز سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شود و آنگلا مرکل ۶۵ ساله که ۱۵ سال رهبری «کشور صاحب بزرگترین اقتصاد اروپا» را برعهده داشته، دو سال پیش اعلام کرد دیگر نامزد مقام صدر اعظمی نخواهد شد.
چند روز پیش نیز رسانهها و کنشگران آلمانی از حزب مرکل به شدت انتقاد کردند چراکه اعضای حزب در ایالت تورینگن، با وجود توصیههای مقامات حزب در برلین، برای آنکه نامزد دستچپی رأی نیاورَد، به همان فرمانداری رأی دادند که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان هم از او حمایت میکرد.
این رأی سبب شد تا تابوی همکاری با احزاب افراطی در آلمان بشکند. امری که تنش درونحزبی دموکرات مسیحیها را بیش از پیش آشکار کرد.
با این وصف هنوز مشخص نیست جانشین آیندهٔ خانم مرکل چه کسی خواهد بود. اما آرمن لاشِت، فرماندار راین-وستفالیا، پرجمعیتترین ایالات آلمان، یِنس اسپان، وزیر بهداشت کنونی، و فردریش مرتز، رقیب پیشین مرکل در انتخابات ۲۰۰۵ در میان گزینههای احتمالی هستند.