صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مذاکرات سازمان ملل با طرف‌های متخاصم در لیبیا بدون نتیجه پایان یافت

مذاکرات سازمان ملل با طرف‌های متخاصم در لیبیا بدون نتیجه پایان یافت

مذاکرات سازمان ملل متحد با طرفهای متخاصم در لیبیا برای تحکیم آتشبس موقت در داخل و اطراف طرابلس، پایتخت که از سوم فبروری در ژنو آغاز شده بود روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت.
بیانیه سازمان ملل متحد که روز شنبه منتشر شد تاکید می کند که گفتگوهای دیگری برای اواخر ماه جاری میلادی پیشنهاد شده است زیرا هر دو طرف با لزوم ادامه مذاکرات موافقاند.
آتشبس کنونی میان دولت فائز السراج که پایتخت لیبیا را در کنترل دارد و ژنرال خلیقه حفتر که منطقه نفتخیز شرق لیبیا را کنترل می کند در ۱۲جنوری و بواسطه تلاش روسیه و ترکیه بدست آمد با این حال دو طرف در چندین نوبت این آتشبس شکننده را نقص کردهاند.
کشور نفتخیز لیبیا اکنون بین دو دولت رقیب تقسیم شده است و هر دو طرف از حمایت چندین کشور خاریج برخوردارند که ظاهرا در پی گسترش نفوذ خود در لیبیا برای دسترسی به منابع نفتی این کشوراند.
دولت فائز از سراج که مورد حمایت سازمان ملل متحد است تنها منطقه کوچکی در غرب لیبیا از جمله طرابلس را در اخیتار دارد.
از ماه اپریل گذشته نیروهای ژنرال حفتر که بخش بزرگی از شرق و جنوب لیبیا را کنترل می کنند با حمله به پایتخت تلاش دارند طرابلس را از دست نیروهای فائز السراج خارج کنند.

در این میان کشورهای خارجی با نقض تحریم تسلیحاتی لیبیا که از سوی سازمان ملل وضع شده است و با ارسال سلاح، تجهیزات و حتی جنگجویان خارجی برای هر دو طرف درگیری، شرایط را در لیبیا وخیمتر کردهاند.
بیانیه روز شنبه سازمان ملل متحد بر توافق گسترده میان دو طرف برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی لیبیا تاکید دارد و خواستار متوقف شدن اعزام مبارزان خارجی به لیبیا و خروج این نیروها شده است.
ژنرال حفتر از حمایت روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و مصر برخوردار است و دولت مورد پشتیبانی سازمان ملل متحد در طرابلس توسط ترکیه، ایتالیا و قطر حمایت می شود.
در تازهترین تحولات جنگ داخلی در لیبیا، ترکیه جنگجویان سوری وابسته به القاعده و داعش را برای حمایت از دولت فائز السراج به طرابلس اعزام کرده است.
سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به اینکه دوطرف بر سر مبادله زندانیان، بازگرداندن اجساد جنگجویان و بازگشت غیرنظامیان آوار به خانههایشان توافق دارند، پیشنهاد کرده است که دور جدید مذاکرات آتشبس در ۱۸ فبروری در جنوا برگزار شود.