صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان جهان؛ میلیاردها ساعت کار بدون دست‏مزد

زنان جهان؛ میلیاردها ساعت کار بدون دست‏مزد

در سراسر جهان این زنان هستند که بار فعالیتهای مراقبتی و نگهداری از کودکان را به دوش میکشند؛ بدون دستمزد. به گزارش آکسفام نابرابری در سراسر جهان هم‏چنان در حال افزایش است و زنان بیش از همه قربانی این نابرابری هستند.
این نخستین بار نیست که آکسفام نسبت به این موضوع هشدار میدهد که هرجا سخن از انباشت ثروت است، در مقابل آن فقری عظیم خودنمایی میکند. بر پایه تحقیقات این سازمان بینالمللی توسعهای، اما در سال گذشته هم دوباره تمرکز ثروت در داراترین بخش هرم توزیع ثروت در جهان بوده است؛ ۴۵ درصد از ثروت جهان متعلق به یک درصد از ساکنان کره زمین است. نیمه محرومتر جمعیت کره زمین همه با هم حتی از یک درصد از ثروت در جهان برخوردار نیستند.
آکسفام یکی از بزرگترین سازمانهای بینالمللی امدادرسانی برای ریشهکن کردن فقر، گرسنگی و بیعدالتی در جهان است.
مسئولان آکسفام پیش از آغاز مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس میگویند، در حال حاضر ثروت میلیادرها بیش از مجموع دارایی ۶ / ۴ میلیارد انسان روی زمین است. ۲۱۵۳ میلیاردر در جهان به تنهایی ثروتی بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت جهان را در اختیار دارند.
آمیتاب بهار از این سازمان با بیان این مطلب و اشاره به این "نابرابری" میگوید: «تقریبا نیمی از جمعیت زمین روزانه کمتر از ۵۰ / ۵ دالر  برای زندگی در اختیار دارد.»
۱۲ میلیارد ساعت کاری پرداخت نشده
طبق گزارش آکسفام سخن از بحران نابرابری است، بحرانی که بزرگترین بازندگان آن، زنان هستند. الن امکه از آکسفام در آلمان میگوید: «درآمد زنان به طور میانگین کمتر است، دارایی کمتری در اختیار دارند و [نسبت به مردان] بیشتر در معرض خطر فقر هستند.» او دلیل اصلی این نابرابری را این مسئله میداند که زنان غالبا در فعالیتهایی که در ازای آن پرداختی به آنها تعلق نمیگیرد کار میکنند؛ کارهایی مانند نگهداری و مراقبت از بستگان و کودکان.
۱۲ میلیارد ساعت کاری بدون دریافت حقوق روزانه به نام زنان و دختران در سراسر جهان ثبت میشود. به گزارش نماینده آکسفام در آلمان، اگر زنان برای این کار و این ساعتها، حتی تنها حداقل دستمزد را دریافت کنند، پای درآمدی سالانه به ارزش ۱۱ بیلیون دالر در میان است. آکسفام ۱۱ بیلیون دالر پرداخت نشده را در کنار درآمد غولهای تکنولوژی مانند اپل، فیس بوک و گوگل قرار میدهد و مینویسد: این مبلغ ۲۴ برابر بیشتر از درآمد این کنسرنهاست.
الن امکه معتقد است، نابرابریای که شامل حال زنان میشود، در سراسر جهان و از جمله در آلمان هم قابل مشاهده است. امکه با اشاره به "فاصلهی درآمدی بسیار زیاد میان مردان و زنان در آلمان" میگوید: «درآمد زنان ۲۱ درصد کمتر از مردان است و در اینجا هم علت این است که زنان به طور مشخص، روزانه به طور میانگین یک و نیم ساعت بیشتر از مردان در کارهای  نگهداری و پرستاری Care Arbeit مشغولاند.»