صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هری و مگان دیگر رسما نماینده ملکه بریتانیا نخواهند بود

هری و مگان دیگر رسما نماینده ملکه بریتانیا نخواهند بود

کاخ باکینگهام بریتانیا اعلام کرده که شاهزاده هری و همسرش مگان دیگر از عناوین سلطنتی استفاده نمیکنند و پولی را هم که بخاطر وظایف سلطنتیشان از بودجه عمومی دریافت میکردند، دیگر دریافت نخواهند کرد.
این زوج دیگر رسما نماینده ملکه بریتانیا نخواهند بود.
براساس بیانیه کاخ سلطنتی دوک و دوشس ساسکس همچنین قصد دارند دو میلیون و چهارصد هزار پوندی را که از محل پول پرداخت کنندگان مالیات صرف بازسازی خانهشان در بریتانیا کردند را پس بدهند. این محل همچنان خانه آنها در بریتانیا خواهد بود.
کاخ سلطنتی گفته که این تصمیم گیریها از بهار سال جاری به مورد اجرا گذاشته میشود.
این بیانیه بدنبال گفتگوهایی که بین ملکه و این زوج در روز دوشنبه درباره آینده آنها صورت گرفت، منتشر شد.
ملکه بریتانیا گفته در پی "ماهها گفتگو و بحثهایی که اخیر انجام شد از این که با هم توانستهایم راهی سازنده و حمایت کننده برای نوهام وخانوادهاش پیدا کنیم، خشنود است."
ملکه بریتانیا همچنین در این بیانیه افزوده: "هری، مگان و آرچی همیشه از اعضای دوست داشتنی خانواده من خواهند بود."
دوک و دوشس ساسکس کمتر از دو هفته پیش در بیانیهای اعلام کردند که از نقش خود به عنوان اعضای "ارشد" خاندان سلطنتی بریتانیا میکاهند تا برای استقلال مالی تلاش کنند.
شاهزاده هری و همسرش مگان مارکل همچنین در بیانیهای گفتند که قصد دارند وقت خود را میان بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم کنند.
شاهزاده هری و مگان مارکل اکتبر گذشته علنا از فشار روحی شدید ناشی از توجه فوق العاده رسانهها به زندگیشان پرده برداشتند.