صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور خارجه پاکستان: ایران خواهان کاهش تنش‌هاست

وزیر امور خارجه پاکستان: ایران خواهان کاهش تنش‌هاست

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان گفته است ایران درصدد کاهش تنشها با آمریکا است.
وزیر امور خارجه پاکستان که هفته پیش به ایران سفر کرده بود، روز جمعه در واشنگتن با مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه پاکستان در واشنگتن نگفت پیامی از سوی مقامهای ایرانی به آمریکاییها منتقل کرده اما گفت به باور او، ایران "درصدد گسترش تنشها نیست."
وزیر امور خارجه پاکستان ابراز اطمینان کرده که ایران میخواهد از شدت تنشها کاسته شود.
در دیدار وزیران امور خارجه پاکستان و آمریکا، به جز مسایل ایران، روند صلح افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
آقای قریشی اخیرا در سفر به ایران با حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران دیدار کرد.
آقای روحانی در این دیدار گفته بود کشورش "به دنبال شعلهور کردن جنگ در منطقه نیست." رئیسجمهوری ایران همچنین از تلاشهای پاکستان برای گسترش صلح و ثبات در منطقه استقبال کرده و گفته بود همه باید برای کاهش تنش در منطقه همکاری کنند.
آقای قریشی به خبرنگاران گفته است: "آنها (ایرانیها) جنگ نمیخواهند و خواهان خونریزی بیشتر نیستند."
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین افزود مقامهای ایران "آماده" کاستن از تنش با همسایگان عرب هستند.
مقامهای ایران اخیرا گفتهاند آماده بهبود روابط با عربستان هستند.
شاه محمود قریشی، هفته پیش ابتدا به ایران سفر کرد و پس از زیارت از اماکن مقدس در مشهد به تهران سفر کرد.
او سپس به عربستان و در نهایت به آمریکا رفت.
به دنبال شدت گرفتن تنشها میان ایران و آمریکا، برخی کشورها تلاش کردهاند تا با میانجیگری از شدت گرفتن این تنشها خودداری کنند.