صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان دموکرات آمریکا اسناد جدیدی علیه ترامپ رو کردند

نمایندگان دموکرات آمریکا اسناد جدیدی علیه ترامپ رو کردند

در جریان "رسوایی اوکراین" و استیضاح دونالد ترامپ، دموکراتهای مجلس نمایندگان اسناد تازهای منتشر کردند. این اسناد متن پیامهای یک بازرگان اوکراینیتبار است که با وکیل شخصی ترامپ روابط نزدیکی داشته است. همزمان با ارائه موارد استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده به مجلس سنا، نمایندگان دموکرات کنگره شواهد جدیدی ارائه کردهاند که میتواند کار دفاع از دونالد ترامپ توسط اکثریت سناتورهای جمهوریخواه را تا حدی دشوار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان دموکرات روز جمعه (۲۷ جدی/ ۱۷ جنوری) متن پیامهایی از لو پارناس، بازرگان اوکراینیتبار آمریکایی را منتشر کردهاند که با رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، روابط خصوصی و تجارتی نزدیکی داشته است.
مطابق این اسناد پارناس با یکی از مشاوران دیوید نینس، نماینده جمهوریخواه و عضو کمیسیون امنیتی و اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در ارتباط و مراوده نزدیک بوده است. پیامهای واتسآپی پارناس و این مشاور مربوط به ماههای فبروری تا مه سال ۲۰۱۹ هستند و ظاهرا اتهام ترامپ مبنی بر تلاش برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهوری اوکراین، ولودیمیر زلنسکی برای انجام تحقیقات علیه جون بایدن، رقیب احتمالی او از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال را تائید میکنند.
روند استیضاح دونالد ترامپ پس از افشای اسنادی کلید خورد که ظن تلاش ترامپ برای تحت فشار قرار دادن زلنسکی از طریق جلوگیری از ارائه کمکهای نظامی به اوکراین را تقویت میکردند.
مجلس نمایندگان که اکثریت کرسیهای آن را دموکراتها در اختیار دارند ۲۵ جدی  با تصویب قطعنامهای موارد استیضاح ترامپ را برای رسیدگی نهایی به مجلس سنا ارائه کرد.
سوء استفاده از قدرت و مانعتراشی در مسیر تحقیقات کنگره درباره موضوع کمکهای نظامی به اوکراین دو محور استیضاح هستند.