صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خزانه‌داری بریتانیا کل حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی دانست

خزانه‌داری بریتانیا کل حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی دانست

خزانهداری بریتانیا اعلام کرد کل حزبالله لبنان را گروهی تروریستی میداند و مطابق قوانین مقابله با تروریسم تمام داراییهای آن را مسدود میکند. پیش از این تنها بازوی نظامی حزبالله در بریتانیا "تروریستی" ارزیابی شده بود.
خزانهداری بریتانیا روز جمعه (۱۷ جنوری) اعلام کرد که نه تنها بازوی نظامی وابسته به حزبالله لبنان، بلکه کل این گروه را تروریستی میداند و مطابق قوانین مقابله با تروریسم تمام داراییهای آن را مسدود میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز با تصمیم اخیر لندن کل سازمانهای حزبالله، هم تشکیلات سیاسی و هم سازمانهای رزمی آن، مشمول مجازات مالی قرار میگیرند.
پیش از این در سال ۲۰۱۰ تنها بازوی نظامی حزبالله در بریتانیا "تروریستی" ارزیابی شده، داراییها و حسابهای بانکی آن مطابق قوانین مقابله با تروریسم  مسدود شده بود.
پیش از این ایالات متحده حزبالله را گروهی تروریستی ارزیابی کرده بود.
این گروه به عنوان سازمانی شبهنظامی و مسلح در سال ۱۹۸۲ با حمایت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
ایران حزبالله لبنان را مؤتلفه مهمی از "محور مقاومت" میشناسد.