صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پناهجویان در لیبی به جنگ برده می‌شوند

پناهجویان در لیبی به جنگ برده می‌شوند

پناهجویانی که در اردوگاههای لیبی به سر میبرند یا باید در جنگ داخلی این کشور شرکت کنند یا در اسارت بمانند. بسیاری از پناهجویان راه اول را انتخاب میکنند. این مایه نگرانی کمیساریای پناهندگی سازمانملل شده است.
به گزارش کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد جناحهای درگیر جنگ قدرت در لیبی از حضور پناهجویانی که در این کشور به سر میبرند برای اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. آنها انسان‌‌هایی را که در اردوگاههای پناهندگی نگهداری میشوند در مقابل یک انتخاب دشوار قرار میدهند؛ یا برای مدتی نامعلوم در این اقامتگاهها که مانند زندان هستند، بمانند یا به عنوان سرباز در جنگ داخلی لیبی شرکت کنند.
وینسنت کوچتل، نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در لیبی گفته است: «ما متوجه شدیم که سربازگیری در میان پناهجویان عمدتا شامل حال پناهجویان سودانی است. شاید به این خاطر که آنها به زبان عربی حرف میزنند.» به گفته او به آنهایی که قبول میکنند یک اسلحه میدهند و آنها را روانه جنگ میکنند.
سازمان امور پناهندگان سازمان ملل متحد از معدود سازمانهایی است که در لیبی حضور دارد و گاه امکان سرکشی به اردوگاههای پناهندگی را پیدا میکند.
گزارشهای سازمان امور پناهندگی سازمان ملل در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره شکنجه پناهجویان در لیبی داده بود.
لیبی از زمان سقوط دولت دیکتاتوری معمر قذافی دستخوش آشوب و ناآرامی و جنگ داخلی است.
جنرال حفتر به عنوان یکی از قدرتمندترین چهرههای لیبی بخش بزرگی از شرق و جنوب لیبی را تحت کنترل دارد. او در جنگ با دولت رسمی لیبی به ریاست فایز السراج است که از طرف جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته میشود.
لیبی در عین حال صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی نیز هست. جنرال حفتر حامیان جدی در منطقه دارد؛ از  جمله مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن پشتیبان او هستند. در میان کشورهای اروپایی این فرانسه و روسیه هستند که از او حمایت میکنند. در این میان ترکیه از فایز السراج حمایت نظامی میکند.
روز یکشنبه آینده ۲۹ جدی (۱۹ جنوری) کنفرانس بزرگی در برلین برای رسیدن به راهی به منظور حل بحران در برلین برگزار میشود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه ۲۶ جدی (۱۶ جنوری) به بنغازی رفته بود تا جنرال حفتر را راضی کند آتشبس را بپذیرد و در کنفرانس برلین شرکت کند. او در آستانه این سفر گفت پیام او این است که ادامه این بحران برندهای نخواهد داشت.