صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادای احترام سران کشورهای مختلف به سلطان قابوس

ادای احترام سران کشورهای مختلف به سلطان قابوس

سران کشورهای دنیا به سلطان قابوس پادشاه عمان که روز شنبه در ٧٩ سالگی درگذشت ادای احترام کردند.
بوریس جانسون نخست وزیر و شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا برای مراسم ختم سلطان قابوس به مسقط پایتخت عمان سفر کردهاند. به گفته دفتر نخستوزیری، آقای جانسون با پادشاه جدید هم دیدار میکند.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به مسقط سفر کرده است. امیران کویت، قطر و امارات و پادشاه بحرین برای مراسم بزرگداشت سلطان قابوس در کاخ «علم» به مسقط سفر کردهاند. انتظار میرود شینزو آبه نخست وزیر جاپان هم که در حال سفر در چند کشور منطقه است در مراسم شرکت کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سلطان قابوس را «شریک و دوست واقعی» آمریکا نامید که «برای گفتگو و رسیدن به صلح» در منطقه «تلاش بیسابقهای» میکرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم سلطان قابوس را «رهبری بزرگ» توصیف کرد که «برای پیشبرد صلح در منطقه ما تلاش خستگیناپذیری کرد.»
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم سلطان قابوس را «مرد فرهنگ» نامید و گفت او «عمیقا به ریشههای عمانیاش پیوسته بود اما رویش به دنیا باز بود.»
اتحادیه اروپا «عملگرایی و انعطاف» سلطان قابوس را ستود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم گفت «او به گسترش صلح، تفاهم و همزیستی متعهد بود.»
در عمان سه روز عزای عمومی اعلام شده است. علت درگذشت سلطان قابوس اعلام نشد اما به گفته رسانهها سرطان روده بزرگ بوده است.
روی شنبه جمعیتی بزرگ در مسجد اعظم مسقط در مراسم تدفین سلطان قابوس در قبرستان خانوادگی حضور پیدا کردند.
سلطان قابوس در یک کودتای بدون خونریزی در سال ١٩٧٠ بر تخت نشست و سعی کرد عمان را در مسیر توسعه قرار دهد. او با حفظ بیطرفی کشورش را چند دهه از بحرانهای این منطقه متلاطم در امان نگه داشت.
او فرزندی نداشت و جانشینی هم برای خود مشخص نکرده بود. شورای خانوادگی سه روز فرصت داشت جانشین را مشخص کند اما آنها ترجیح دادند نامه مهر و موم شدهای را باز کنند که سلطان قابوس به جا گذاشته و در آن نظرش را برای جانشین نوشته بود.
به این ترتیب بسرعت هیثم بن طارق آل سعید، پسر عموی ٦٥ ساله سلطان قابوس پادشاه عمان شد.
سلطان قابوس که بود؟
او پنج دهه قدرت را در عمان در قبضه داشت، کشوری با ٤.٦ میلیون نفر جمعیت که ٤٣ درصد آن مهاجرند.
سلطان قابوس در ٢٩ سالگی با کمک بریتانیا پدرش، سعید بن تیمور، مردی انزواطلب و بسیار محافظهکار، را از قدرت کنار زد. پدرش گوش کردن به رادیو و عینک آفتابی را ممنوع کرده بود و در این دخالت میکرد که چه کسی با چه کسی ازدواج کند، چه کسی میتواند تحصیل کند یا چه کسی میتواند به خارج سفر کند.
سلطان قابوس را پادشاهی کاریزماتیک و آیندهنگر توصیف کردهاند با این حال او حکمرانی بشدت اقتدارگرا بود و هر صدای مخالفی را خاموش میکرد.
او سیاست بیطرفی را در پیش گرفت و در گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا در سال ٢٠١٣ که بعدتر به توافق هستهای منجر شد نقشی مهم داشت. سلطان جدید، سلطان هیثم، وزیر سابق میراث فرهنگی و دانشآموخته آکسفورد، در نطقی که از تلویزیون عمان پخش شد قول داد سیاست دوستی با تمام کشورها و پیشبرد توسعه کشورش را ادامه دهد.
پادشاه در عمان حاکم مطلق است، او هم نخستوزیر است هم فرمانده کل قوا، هم وزیر دفاع، هم وزیر دارایی هم وزیر خارجه.