صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلطان قـابوس درگذشت، هیثم طارق پادشاه عمان شد

سلطان قـابوس درگذشت،  هیثم طارق پادشاه عمان شد

سلطان قابوس پادشاه عمان در سن 79 سالگي به علت بيماري سرطان روده درگذشت. او حدود نيم قرن بر عمان حکومت کرد. عمان مناسبات دوستانهاي با ايران دارد. هيثم طارق جانشين سلطان قابوس شد.
ديوان پادشاهي عمان اعلام کرد سلطان قابوس روز شنبه 21جدي (11 جنوري) در سن 79 سالگي درگذشت. قابوس بن سعيد بن تيمور البوسعيدي (سلطان قابوس) حدود نيم قرن بر مردمش حکومت کرد.
خبرگزاري آلمان گزارش داده است هرگاه يک حاکم مادامالعمر ميميرد وقتي مردم گريه ميکنند همه ترديد نشان ميدهند که حتما آن‏ها شستشوي مغزي شدهاند و مجبورند گريه کنند اما در عمان گريه مردم واقعي است و آن‏ها براي رهبري که دوستش دارند و در دل آن‏ها جاي گرفته اشک ريختند و او را پدر عمان توصيف کردند.
سلطان قابوس در 23 جولاي 1970 پس از يک کودتاي آرام و بدون خونريزي با برکناري و تبعيد پدرش قدرت را در عمان به دست گرفت. در آن زمان در اين کشور عقبمانده فقط 10 کيلومتر آسفالت وجود داشت.
يک راننده تاکسي ميگويد وقتي سلطان قابوس روي کارآمد نه باغي بود، نه برقي و نه جادهاي. اين راننده احداث جادهها را دستاورد دوران قابوس ميداند و ميگويد اين فقط مشتي از خروار است.
مراقبتهاي پزشکي و مدارس در عمان رايگان است. سالمندان، يتيمان و بيوهها حقوق بازنشستگي ويژه ميگيرند.
عمان هم مثل ساير کشورهاي منطقه نفتخيز است اما ثروت نفت را براي ثبات و رفاه اهالي صرف کرد و همين هم سبب شد که قابوس نيم قرن بر عمان حکومت کند.
رسانههاي جمعي اين سلطاننشين به شدت در کنترل دولت هستند و مردم مشارکتي در حيات سياسي ندارند. نهادهاي حقوق بشري هميشه از محدوديت آزادي بيان و آزادي تجمع در اين کشور انتفاد کردهاند.
سازمان ديده‏بان حقوق بشر از مجازات زندان براي کاربران فيسبوک و توييتر خبر داده که گفته ميشود کفر گفته يا به سلطان توهين کردهاند. اما در عمان حتي در زمان «بهار عربي» هم اعتراضات گستردهاي ديده نشد. با اين وجود اين کشور در آن زمان بلافاصله اصلاحات را آغاز کرد.
سلطان قابوس در صحنه سياست بينالمللي نيز نقش برجستهاي داشت و به ويژه در منطقه پرتنش خاورميانه و خليج فارس نقش ميانجي را به عهده گرفته بود. سطان قابوس در مذاکرات توافق اتمي ايران نقش مهمي ايفا کرد. اين کشور با اتخاذ سياست بيطرفانه بين ايران و آمريکا توانست نقش ميانجي را بازي کند.
يوسف بن علوي، وزير امور خارجه عمان ميگويد: «سلطاننشين عمان با همه کشورهاي جهان مناسبات بسيار خوبي برقرار کرده است و «داشتن روابط حسنه با همه» سنگ بناي سياست ماست».
سلطان قابوس در سالهاي گذشته کمتر در ملاءعام يا در ميان وزيران خود ظاهر شده است. سلطان قابوس چند سال پيش براي درمان و معالجه به گارميش-پارتنکيرشن آمد و در يک منطقه کوهستاني در بايرن، جنوب آلمان، اقامت کرد.
قابوس فرزندي نداشت. اسعد، هيثم و شهاب سه برادر و پسر عموي سلطان قابوس هستند که بالقوه شانس جانشيني او را داشتند. طبق قوانين عمان شوراي خاندان سلطنتي سه روز فرصت دارد که حاکم جديد را معرفي کند و هيثم بن طارق آل سعيد پس از درگذشت قابوس بلافاصله به عنوان پادشاه جديد عمان معرفي شد.
هيثم 65 سال دارد و قبلا وزير فرهنگ عمان بوده است.