صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بوی نامطبوع مجددا تهران را فرا گرفت

بوی نامطبوع مجددا تهران را فرا گرفت

چندین رسانه گزارش کردهاند که در سطح شهر تهران بوی نامطبوع مجددا در نقاط مختلف به مشام میرسد و وضعیت نامناسبی ایجاد کرده است. سایت جماران نوشته است: "پرونده بوی نامطبوع سال گذشته باز" شده است.
در جدی سال گذشته نیز بوی مشابهی سطح شهر تهران را فرا گرفت و در نهایت مسئولان هیچگونه توضیحی در مورد آن نیافتند.
جماران نوشته است که: "هیچگاه منشاء دقیق این بو اعلام نشد و این موضوع مسکوت ماند تا اینکه در ۱۰ قوسماه دوباره بوی مرموز بخشهایی از پایتخت را فرا گرفت و باعث شد که پرونده بوی نامطبوع پایتخت مجدد گشوده و گمانهزنیها و اقداماتی درباره شناسایی منشاء آن آغاز شود از جمله اینکه دو سازمان مدیریت بحران و آتشنشانی ماموریت یافتند منشأ بوی نامطبوع را پیدا کنند."
روزنامه شرق نیز نوشته است "بوی نامطبوع بار دیگر بخشهایی از تهران را فراگرفت و بارش باران هم نتوانست مانع از انتشارش شود."
از سال گذشته "فرضیههای مختلفی از جمله شیرابههای آرادکوه، فاضلاب، ماده شیمیایی مرکاپتان - که به گاز شهری تزریق میشود - به عنوان منشا بوی نامطبوع پایتخت مطرح شد، اما هیچگاه منشاء دقیق این بو اعلام نشد".
آرش حسینی میلانی عضو شورای شهر تهران، در واکنش به گسترش مجدد این بوی نامطبوع صبح روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: "با توجه به تکرار مساله بوی نامطبوع در قوسماه سال جاری، همچنان شاهد عدم واکنش سریع برای شناساسایی منشاء آن هستیم