صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درز اسناد مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا به روسیه مرتبط می‌شود

درز اسناد مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا به روسیه مرتبط می‌شود

شبکه اجتماعی ردیت گفته براین باور است که حسابهای کاربری مرتبط با روسیه در درز اسناد حساس مربوط به مذاکرات تجاری بین آمریکا و بریتانیا نقش داشتهاند.
این شبکه اجتماعی گفته که ۶۱ حساب کاربری را که تلاشهایی در این مورد داشتند، به حال تعلیق درآورده است.
حزب کارگر، مهم ترین حزب مخالف بریتانیا در آستانه انتخابات عمومی با استناد به این اسناد گفته است که بوریس جانسون، نخستوزیر، تمایل دارد که در مذاکرات تجاری با آمریکا، نظام خدمات درمانی (NHS ) کشورش را به فروش بگذارد.
نظام خدمات درمانی بریتانیا (NHS ) دولتی است و با مشکلات متعددی از جمله کمبود پرستار روبهرو است. حفظ این نظام برای بسیاری از رایدهندگان مهم است.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفته است اسناد و شواهد نشان میدهد که مذاکرات مقدماتی با آمریکاییها بر سر قیمت داروها و نظام خدمات درمانی بریتانیا انجام شده است.
به گفته آقای کوربین این موضوع راه را برای گرانتر شدن قیمت داروها و خصوصی شدن سیستم خدمات درمانی بریتانیا هموار میکند.
آقای کوربین گفته است اسنادی بالغ بر ۴۵۱ صفحه از دو سال مذاکرات تجاری حزب حاکم محافظهکار با ایالات متحده در دست دارد که نشان میدهد بقای این نظام خدمات درمانی به نتیجه انتخابات وابسته است.
جرمی کوربین گفته که این اسناد و مدارک نشاندهنده "به فروش گذاشته شدن" نظام خدمات درمانی است.
انتخابات عمومی بریتانیا قرار است پنجشنبه این هفته (۱۲ دسمبر)، برگزار شود.
به گفته حزب کارگر، انتشار این اسناد براساس منافع عمومی صورت گرفته است.
براساس این اسناد، آمریکا مایل به مذاکره در باره قیمتگذاری داروها، به خصوص افزایش مدت دوره حق امتیاز داروها برای جلوگیری از استفاده از داروهای ژنریک ارزانتر است. ایالات متحده در حال حاضر دو و نیم برابر بیشتر از نظام خدمات درمانی بریتانیا برای داروها پول میپردازد. جرمی کوربین، بوریس جانسون را به فروش نظام خدمات درمانی بریتانیا به ترامپ متهم کرد
حزب حاکم محافظه کار ضمن رد این موضوع از هرگونه اظهارنظری در مورد آن چه شبکه اجتماعی ردیت گفته، خودداری کرده است.
بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا هم اتهام وارده را "مزخرف" خوانده است.
شبکه اجتماعی ردیت شواهدی در مورد ادعاهایش مبنی بر نشت این اسناد از سوی حسابهای کاربری مرتبط با روسیه ارائه نکرده است.
با توجه به این که این اسناد بیشتر از یک ماه پیش قبل از این که از سوی آقای کوربین در مورد آن صحبت شود، در شبکه اجتماعی ردیت منتشر شد، سوالاتی را در این مورد نحوه درز این مدارک و اینکه چرا پیش از این توجه زیادی به این مدارک نشده را ایجاد کرده است.