صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزار جنسی کودکان ناشنوا، کشیش‌های آرجانتینی را راهی زندان کرد

آزار جنسی کودکان ناشنوا، کشیش‌های آرجانتینی را راهی زندان کرد

خانواده قربانیان و فعالان حقوق کودکان در دادگاه اشک ریختند و یکدیگر را در آغوش گرفتند.
دادگاهی در آرجانتین دو کشیش کلیسای کاتولیک را به جرم آزار جنسی کودکان ناشنوا به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه هوراشیو کورباشو و نیکولا کورادی، دو کشیش را در تجاوز و آزار جنسی کودکان در مدرسه مندوزا، در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ مجرم شناخته است. باغبان مدرسه نیز در این جرایم با دو کشیش شریک شناخته شده است. روز دوشنبه چندین نفر از قربانیان هنگام اعلام رای در دادگاه بودند. آرجانتین کشوری که پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان، از آن است در پی آشکار شدن این پرونده در بهت فرورفته و کلیسای کاتولیک به نادیدهگرفتن شکایات متهم شده است. کلیسای کاتولیک در دهههای گذشته با موج عظیمی از اتهامات آزار جنسی کودکان در سراسر جهان روبرو شده است. روز دوشنبه دادگاه مندوزا کشیش کورباشو را به ۴۵ سال زندان محکوم کرد. نیکولا کورادی سمت راست در صندلی چرخدار، آرماندو گومز، نفر وسط و هوراشیو کورباشو سمت چپ .
این کشیش ۵۹ ساله در آزار جنسی کودکان ناشنوا در انستیتو آنتونیو پروولو در مندوزا مجرم شناخته شده است.
کشیش دیگر نیکولا کورادی که ایتالیایی تبار و ۸۲ ساله است به ۴۲ سال جبس محکوم شده است. این کشیش در دهه هفتاد به دلیل شکایت از آزار جنسی در مدرسهای در ورونا موضوع تحقیق و بازرسی بود اما هیچگاه متهم نشد. آرماندو گومز باغبان این مدرسه به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
مجرمان حق فرجامخواهی ندارند.
هیچ کدام از مجرمان در پی اعلام رای دادگاه اظهارنظری نکردند. مادران برخی قربانیان در دادگاه هنگام صدور رای گریستند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. گروهی دیگر که عموما جوان بودند و بیرون از دادگاه جمع شده بودند با اعلام رای دادگاه فریاد شادی سردادند.
این رای در تازهترین مورد رسوایی کلیسای کاتولیک در نحوه رسیدگی به پروندههای آزار جنسی در سراسر جهان است. بیش از ده پرونده آزار جنسی دیگر توسط اعضای کلیسا در سالهای گذشته در آرجانتین پرسروصدا شدهاند.
قربانیان مندوزا در دادگاه توضیح دادند چگونه از کاربرد زبان اشاره منع شده بودند تا نتوانند از آنچه برشان آمده حرفی بزنند. بسیاری از مردم آرجانتین این پرسش را مطرح کردهاند که چرا رسیدگی به این پرونده و بستن مدرسه برای جلوگیری از آزار کودکان در نهایت توسط پولیس و نظام قضایی انجام شده است و نه کلیسای کاتولیک.