صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌ها به نامزدی بلومبرگ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

واکنش‌ها به نامزدی بلومبرگ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

بلومبرگ شهردار سابق نیویورک رسما برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد رقابتهای درونحزبی دموکراتها شد. بلومبرگ اعلام کرد که برای پیروزی بر دونالد ترامپ و بازسازی آمریکا وارد رقابتهای ریاست جمهوری شده است.
نخستین واکنشها به نامزدی بلومبرگ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طرف رقبای او در حزب دموکرات بود. سناتور برنی سندرز از بلومبرگ انتقاد کرد و گفت که میلیاردرها در انتخابات ۲۰۲۰ چندان دوام نخواهند یافت.
سندرز که در یک کارزار تبلیغاتی پس از اعلام نامزدی مایکل بلومبرگ سخن میگفت، تصریح کرد: «میلیاردرها حق ندارند انتخابات را بخرند و به همین دلیل آقای بلومبرگ در این رقابت چندان پیش نخواهند رفت.» سندرز همچنین گفته است که باید به سرکوب رایدهندگان آمریکایی پایان داده شود.
مایکل بلومبرگ میلیاردر و غول رسانهای رسما شرکت در رقابتهای انتخاباتی را روز یکشنبه دوم قوس (۲۴ نوامبر) تائید کرده بود. این میلیاردر آمریکایی بنیانگذار شرکت چند ملیتی مالی و رسانهای است که مرکزش در نیویورک قرار دارد. بلومبرگ میتواند بودجه قابل توجهی را در کارزار انتخاباتی علیه ترامپ به دست آورد.
اما او تنها نامزد حزب دموکرات نیست. جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب انتخاباتی او در حزب دموکرات از ورود مایکل بلومبرگ به کارزار انتخاباتی استقبال کرده است.
اما واکنش دونالد ترامپ با سندرز و بایدن متفات بوده است. ترامپ  گفته است که حضور بلومبرگ در کارزار انتخاباتی دموکراتها تنها به شانس جو بایدن آسیب خواهد زد و مایکل بلومبرگ موفقیت چندانی نخواهد داشت. ترامپ همچنین اعلام آمادگی کرده است که دوست دارد برای رقابت با "مایکل کوچولو" روبرو شود.
بلومبرگ ۷۷ ساله در توجیه تصمیم خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در نوامبر سال ۲۰۲۰ انجام گیرد گفته است: «ما نمیتوانیم چهار سال دیگر اقدامات غیر اخلاقی رئیس جمهور دونالد ترامپ را تحمل کنیم. بلومبرگ در وب سایت خود اعلام کرد که "برای پیروزی بر دونالد ترامپ و بازسازی آمریکا" وارد رقابتهای ریاست جمهوری میشود.
بلومبرگ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ شهردار نیویورک بود و در حال حاضر یکی از ثروتمندترین افراد جهان به شمار میرود.
اما او باید از جمله با جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سناتور الیزابت وارن و سناتور برنی سندرز مشهورترین نامزدهای دمکراتها رقابت کند.
برخی از ناطران گفتهاند که که بلومبرگ با سیاستهای مالیاتی سندرز مخالفت میکند و برای مانع شدن پیروزی او وارد رقابتهای دموکراتها شده است. بلومبرگ فردی میانهرو به حساب میآید و به این ترتیب میتواند برای جو بایدن که در نظرسنجیها از رقبای دیگر خود پیشی گرفته بود رقیبی جدی بدل شود. محبوبیت جو بایدن اخیرا به طور فزایندهای کاهش یافته و نامزدهای رقیب او از جمله برنی سندرز در میان نظرسنجیها در جایگاه بهتری قرار گرفتهاند.