صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحقیق استرالیا درباره اتهام جاسوسی چین در پارلمان این کشور

تحقیق استرالیا درباره اتهام جاسوسی چین در پارلمان این کشور

مقامات اطلاعاتی استرالیا تایید کردهاند که در حال تحقیق در خصوص احتمال مطرح شده مبنی بر اینکه چین به دنبال فرستادن جاسوسی به عنوان نماینده به پارلمان استرالیا بوده است، هستند. آنها در یک بیانیه عمومی گفتهاند این اتهامات را جدی گرفتهاند.
این اتهامات اولین بار یکشنبه، سوم قوس، در گزارشی ازشبکه نه تلویزیون استرالیا مطرح شد. در آن گزارش گفته شده بود ماموران چینی از یک دلال ماشینهای گرانقیمت به نام نیک زائو، در ازای پول خواسته بودند که از طرف حزب لیبرال در انتخابات سراسری ماه مه گذشته استرالیا کاندیدای نمایندگی پارلمان شود. آقای زائو با ملیت چینی - استرالیایی این مسئله را به سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، آسیو، خبر داد. سپس در ماه مارچ جسد آقای زائو در اتاق هتلی در شهر ملبورن پیدا شد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا این اتهامات را 'عمیقا ناراحتکننده' خواند اما هشدار داد که نباید سریع نتیجهگیری کرد.
اتهامات چیست؟
یکشنبه برنامه ۶۰ دقیقه شبکه نه تلویزیون استرالیا گزارش داد که ماموران چینی پیش از شروع انتخابات سراسری استرالیا در ماه مه، سراغ نیک زائو یک دلال ماشینهای گرانقیمت رفته بودند. بر اساس اتهامات مطرح شده، ماموران چینی به نیک زائو پیشنهاد ۶۸۰ هزار دالر آمریکا داده بودند تا هزینه مبارزات انتخاباتیاش را برای به دست آوردن صندلی شهر ملبورن در پارلمان استرالیا بپردازند. آقای زائو آن زمان عضو حزب حاکم استرالیا یعنی حزب لیبرال بود. طبق گزارش شبکه نه استرالیا آقای زائو به سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا درباره این اتفاق خبر داد و چندی بعد جسد او در اتاق هتلی در شهر ملبورن پیدا شد.
ادعاهای دیگر این گزارش چیست؟
شبکه نه در گزارش خود مدعی شده است در پرونده جداگانه دیگری مردی که گفته جاسوس چینیهاست، از استرالیا درخواست پناهندگی کرده است. به گزارش این شبکه، ونگ (ویلیام) لیکوانگ به مقامات امنیتی استرالیا اطلاعاتی درباره عملیات جاسوسان چینی در هانگکانگ، تایوان و استرالیا داده است. آقای ونگ گفته است که "شخصا در کارهای جاسوسی نقش داشته است." آقای ونگ به برنامه ۶۰ دقیقه گفته است او از چندین عملیات جاسوسهای چینی در استرالیا برای تاثیرگذاری بر سیاست این کشور مطلع بوده است. مقامات چینی ادعاهای آقای ونگ را رد کردهاند. به گفته مقامات چینی آقای ونگ یک فرد بیکار است و به دلیل کلاهبرداری تحت تعقیب است. آنها گفتهاند آقای ونگ با پاسپورت جعلی توانسته است از چین فرار کند.
پیشینه ماجرا چیست؟
بحث درباره تاثیرگذاری چینیها بر جامعه و سیاست استرالیا مدتی است که در این کشور مطرح است. بعضی از سیاستمداران استرالیایی، پکن را متهم میکنند که به دنبال نفوذ در پایتخت استرالیا از طریق حمایتهای مالی و کمکهای دیگر است.  دستهای دیگر این اتهامات را تنها محرکی برای بیگانه‌‌هراسی میدانند که موقعیت تجاری کشور را در خطر میاندازد، چون چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. استرالیا سال گذشته قوانین جدیدی با هدف مقابله با دخالت خارجیها وضع کرد. اوایل سال جاری گلدیس لو، نماینده چینی-استرالیایی، پارلمان استرالیا زیر ذره بین رفت به دلیل اینکه مشخص شد او در گذشته با بعضی گروههای مرتبط با پکن ارتباطاتی داشته است. خانم لو هر گونه وفاداری به کشور چین را رد کرد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا هم خانم لو را قربانی کمپینی خواند که به منظور بدنام کردن او راه افتاده بود.