صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات ده‌ها هزار نفر در فرانسه در اعتراض به خشونت علیه زنان

تظاهرات ده‌ها هزار نفر در فرانسه در اعتراض به خشونت علیه زنان

نزدیک به ۵۰ هزار نفر در پاریس در اعتراض به تبعیض و خشونت علیه زنان به خیابان رفتند. سیاستمداران فرانسه از ناکامی در حوزه حفاظت از زنان میگویند. برپایه برخی آمارها از آغاز سال جاری میلادی ۱۳۷ زن در فرانسه کشته شدهاند.
دهها هزار نفر روز شنبه ۲۳ نوامبر در پایتخت فرانسه در اعتراض به خشونت و تبعیض علیه زنان به خیابانها رفتند. در سراسر فرانسه ۳۰ راهپیمایی از این دست برگزار شد. شرکتکنندگان در راهپیمایی اعتراضآمیز از جمله خواستار توجه به آمار بالای قتل به دلیل جنسیت (فمیساید) شدند.
کارولین دو آس، یکی از سازماندهندگان این اعتراضها، از بزرگترین راهپیمایی تاریخ فرانسه علیه خشونت جنسی سخن میگوید. به گفته او در سراسر فرانسه ۱۵۰ هزار نفر به خیابان رفتهاند. ۷۰ سازمان، حزب، سندیکا و اتحادیه در فرانسه مردم را به شرکت در این اعتراض فراخوانده بودند.معترضان که خواستار حفاظت بهتر از زنان در برابر خشونت بودند، پلاکاردها و برگههایی در دست داشتند که بر روی آنها از جمله نوشته شده بود: "سکوت را بشکنید، نه زنان را". سازماندهندگان این کارزار اعتراضی پیش از این در شبکههای اجتماعی خواستار برخورد سختگرانهتر دولت با جنایات علیه زنان شده بودند. در فیسبوک هدف از برپایی این راهپیماییها وادار ساختن مقامات مسئول برای اتخاذ اقداماتی مناسب عنوان شده بود.بر پایه تحقیقی که خبرگزاری فرانسه انجام داده، از آغاز سال میلادی ۲۰۱۹ تا کنون در این کشور دست کم ۱۱۶ زن به دست شریک زندگی فعلی یا شریک زندگی پیشین کشته شدهاند. فعالان این حوزه رقم واقعی را بالاتر میدانند و از دست کم ۱۳۷ قربانی زن از آغاز امسال تاکنون سخن میگویند. در آمار رسمی مربوط به سال گذشته از ۱۲۱ قتل سخن به میان است. کارشناسان حاضر در شورای اروپا در هفتهای که گذشت فرانسه را متهم به کمبود سرپناههای امن برای حفاظت از زنان و قوانین سست (ناکافی) در این ارتباط کردند.  وزیر دادگستری فرانسه هم با تصدیق ناکامیها در این حوزه گفته است: «سیستم کنونی ما قادر به حفاظت از این زنان نیست.» دولت فرانسه قصد دارد هفته آینده نتایج یک بحث و تحقیق درباره خشونت خانگی را اعلام کند.
در شهر رم، پایتخت ایتالیا نیز هزاران زن با شعار "نه یکی کمتر" به خیابان رفتند. نمایندگان خانههای امن زنان و دفاتر مشاورهدهنده از شرکتکنندگان اصلی در این راهپیمایی اعتراضآمیز بودند.  بر پایه گزارش رسانهها، در ایتالیا در سال ۲۰۱۹ میلادی تا کنون ۹۴ زن به قتل رسیدهاند. روز جمعه (۲۲ نوامبر) زنی ۳۰ ساله در پالرمو به دست مردی که مدعی بود عاشق اوست، به قتل رسید.