صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور بی‌سابقه مردم در انتخابات شورای هنگ‌کنگ

حضور بی‌سابقه مردم در انتخابات شورای هنگ‌کنگ

رایدهندگان در هنگکنگ با حضور پای صندوقهای رای انتخابات شورای شهر، یک رکورد جدید در میزان شرکت کنندگان را رقم زدهاند.
به گزارش رسانهها تا ظهر به وقت محلی میزان شرکت کنندگان از انتخابات سال ۲۰۱۵ نیز بیشتر شده است.
گفته میشود که این انتخابات به عنوان آزمایشی برای سنجش میزان حمایت از کری لام، مدیر اجرایی هنگ کنگ است. طرفداران دموکرسی خواه هنگکنگ امیدوارند که این انتخابات پیام روشنی را برای چین داشته باشد.
هم زمان با برگزاری انتخابات شورای منطقه خودمختار هنگ کنگ، گروه های حامی دموکراسی از معترضان خواسته اند تا مانع از برگزاری انتخابات نشوند.
مخالفان حکومت چین امیدوارند پس از تظاهرات ضددولتی پنج ماه گذشته، نتیجه انتخابات پیام روشنی برای پکن داشته باشد.
مقام های امنیتی هشدار داده اند در صورت بروز اخلال در نظم عمومی، انتخابات را لغو خواهند کرد.
شورای هنگ کنگ ۴۲۵ کرسی دارد و حدود ۱۰۰۰ نامزد برای راهیابی به آن در رقابت هستند. در حال حاضر اکثریت کرسی های شورای هنگ کنگ در اختیار نمایندگان طرفدار چین است. از جمعیت ۷ میلیون نفری هنگ کنگ، حدود ۴ میلیون نفر برای رای دادن در انتخابات ثبت نام کردهاند. انتخابات یکشنبه نخستین انتخابات از زمان تظاهرات گسترده امسال است و به گفته ناظران نشان دهنده میزان حمایت عمومی از معترضان است.