صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه برگزاری انتخابات جدید در بولیوی هموار شد

راه برگزاری انتخابات جدید در بولیوی هموار شد

با رای موافق حامیان اوو مورالس، مجمع قانونگذاری بولیوی قانون برگزاری انتخابات جدید در این کشور را تصویب کرد. با این قانون مورالس که پس از کنارهگیری به مکزیک پناهنده شده امکان نامزدی در انتخابات را ندارد.
پس از تصویب لایحه برگزاری انتخابات جدید در مجلس سنای بولیوی، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان نیز در نشست روز شنبه، دوم قوس (۲۳ نوامبر) به آن رای موافق دادند.
بر پایه این مصوبه نتایج انتخابات مناقشه برانگیز بیستم اکتبر در بولیوی باطل شده و قرار است انتخابات ریاست جمهوری در کوتاهترین زمان ممکن دوباره برگزار شود.
در انتخابات ماه گذشته اوو مورالس، رئیس جمهوری چپگرای بولیوی پیروز رقابتها اعلام شد اما ناظران بینالمللی اعلام پیروزی او را نتیجه تقلب و دستکاری آرا اعلام کردند.
مورالس که از سال ۲۰۰۶ ریاست دولت را در اختیار داشت سرانجام پس از افزایش اعتراضها به توصیه فرماندهان ارتش از سمت خود استعفا داد و به مکزیک پناهنده شد. او پس از ورود به مکزیک کنارهگیری خود را نتیجه فشار نظامیان و کودتا خواند.
سرگئی چوکو، رئیس مجلس نمایندگان از حزب "جنبش برای سوسیالیسم"، تشکل حامی رئیس جمهوری پیشین پس از تصویب لایحه یادشده از اعضا و هواداران حزب خواست اختلافها را کنار بگذارند تا بحران خاتمه یابد و انتخابات جدید برگزار شود.
جینین آنییِز، رئیس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرده که تا روز یکشنبه مصوبه دو مجلس قانونگذاری بولیوی را امضا میکند تا به قانونی لازمالاجرا تبدیل شود.