صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات سریلانکا در سایه حمله مرگبار هفت ماه پیش

انتخابات سریلانکا در سایه حمله مرگبار هفت ماه پیش

بیش از ۱۶ میلیون نفر در سریلانکا واجد شرایط رایدهی هستند. هفت ماه بعد از حمله مرگباری که منجر به کشته شدن بیش از ۲۵۰ نفر در سریلانکا شد، مردم این کشور برای شرکت در انتخابات پای صندوقهای رای میروند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا بعد از پایان یک دهه جنگ داخلی در این کشور است. در انتخابات ریاست جمهوری تازه ۳۵ نامزد با یکدیگر رقابت میکنند اما رییس جمهوری فعلی سریلانکا به دنبال دور دوم ریاست جمهوری نیست. میتریپالا سیریسنا، رییس جمهوری سریلانکا در پی حمله ۷ ماه پیش هدف انتقاد جدی قرار گرفت. این حمله که به دست شبهنظامیان وابسته به داعش انجام شد۲۵۳ کشته به جا گذاشت. دولت بعد از این حمله اذعان کرد که ناکامی جدی امنیتی اطلاعاتی داشته و وزیر دفاع کشور گفت یک هشدار امنیتی از سوی سازمانهای اطلاعاتی هند مبنی بر احتمال حمله در سریلانکا جدی گرفته نشده است. اگرچه برگه رای برای جای دادن نام تمامی نامزدها بیش از نیم متر است اما انتخابات دو پیشتاز مشخص دارد که یکی به نقض حقوق بشر در دوران تصدی بر وزارت دفاع متهم است. گوتابایا راجاپاکسه، بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ زمانی وزیر دفاع بود که اغلب اعضای گروه ببرهای تامیل ناپدید میشدند. اتفاقی که بعدها عنوان ناپدیدشدن قهری گرفت. با این همه نقش آقای راجاپاکسه در پایان دادن به جنگ داخلی است که شانس پیروزی او را در پی حمله هفت ماه پیش بیشتر کرده است. موضع سختگیرانه او در قبال امنیت برای بسیاری از شهروندان سریلانکا جذابیت زیادی دارد تا جایی که تصمیم گرفتهاند اتهامات مطرح علیه او را نادیده بگیرند. پیشتاز دیگر انتخابات ساجیت پرماداسا است که وعده داده در صورت پیروزی رییس ارتش وقت را در زمان شکست ببرهای تامیل به عنوان بالاترین مقام امنیت ملی منصوب خواهد کرد. به جز این، آقای پرماداسا، عموما بر مسائل اجتماعی تمرکز کرده و وعده داده که فقر را از میان بردارد و وضعیت مسکن را بهتر کند. او نیز مانند رقیب اصلیاش طرفداران زیادی دارد. آقای پرماداسا، فرزند یک رییس جمهوری سابق سریلانکاست که به ضرب گلوله ببرهای تامیل کشته شد و در حال حاضر وزیر مسکن در دولت فعلی است. آقای میتریپالا سیریسنا در سال ۲۰۱۵ قدرت را به دست گرفت ولی بدون هیچ توضیحی گفته به دنبال دومین دوره ریاست جمهوری نخواهد بود و در انتخابات نامزد نمیشود.