صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بسته‌های شناور کوکائین به سواحل فرانسه می‌رسند

بسته‌های شناور کوکائین  به سواحل فرانسه می‌رسند

چند هفته است که بستههای حاوی کوکائین به سواحل غربی فرانسه میرسد. هنوز روشن نیست که این بستههای شناور در اقیانوس اطلس از کجا به سواحل فرانسه میرسد. کیسههای سفید حاوی کوکائین خالص و به شدت سمی و خطرناک هستند.
ساحل لاشانو، حدود ۴۰ کیلومتری شمال شرقی بوردو در غرب فرانسه حصارکشی و مسدود شده است. روی حصار تابلوهای بزرگ هشدار نصب شده که روی آنها نوشته شده است "خطر". خودورهای پولیس مدام در اطراف این محدوده گشتزنی میکنند. هفتههاست بستههای بزرگ حاوی کوکائین خالص به سواحل لاشانو و شماری دیگری از سواحل اقیانوس اطلس در فرانسه میرسند.
ابتدا چند رهگذر که برای پیادهروی به ساحل دریا رفته بودند چند بسته مشکوک در لاشانو پیدا کردند و به پولیس خبر دادند. این بستهها به اندازه یک جعبه کفش هستند، بستهبندی آلومنیومی دارد و روی برخی از آنها نوشته شده "الماس". وزن آنها متفاوت و از یک تا ده کیلو است.
پولیس فرانسه تا کنون ۸۷۰ کیلو کوکائین از سواحل غربی این کشور جمع‌‌آوری کرده است. از وقتی خبر رسیدن این بستهها به سواحل غربی فرانسه در رسانهها منتشر شد، شمار کسانی که حال وسط پاییز راهی ساحل میشوند، چند برابر شده است. یکی از آنها به شوخی به خبرنگار شبکه یک رادیو و تلویزیون سراسری آلمان گفته است که دنبال آرد میگردد.
این ماجرا اما برای پولیس و دادستانی فرانسه اصلأ خندهدار نیست. آنها تا کنون بارها در مورد محتوای این بستهها به شدت هشدار دادهاند. در بیانیه دادستانی تأکید شده که مخدر درون این بستهها کاملأ خالص و در نتیجه به شدت خطرناک است و در اندازه اندک هم میتواند کشنده باشد.
پولیس به مردم هشدار داده که درصورت مشاهده چنین بستههای به هیچوجه آنها را همراه خود نبرند. یک پسر ۱۷ ساله که در سواحل لاشانو یک بسته پنج کیلوگرمی کوکائین پیدا کرده بود در راه خانه بازداشت شده است. همراه داشتن این مقدار مخدر میتواند تا ده سال زندان در پی داشته باشد. 
هنوز روشن نیست که این بستههای کوکائین چرا در اقیانوس اطلس شناورند و از کجا به سواحل فرانسه میرسند. پولیس فرانسه حدس میزند این بستهها احتمالأ یا از عرشه یک کشتی به دریا ریخته شده یا بار یک کشتی بودند که دچار سانحه شده است.