صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران عراق؛ درگیری برای کنترل چند پل مهم در بغداد

بحران عراق؛ درگیری برای کنترل چند پل مهم در بغداد

در حالی که نیروهای امنیتی عراق با توسل به زور و گاز اشک آور در صدد خارج کردن معترضان از سه پل مهم بغداد، پایتخت هستند، عادل المهدی، نخست وزیر خواستار بازگشت زندگی عادی به کشور شده است.
سه پل سنک، شهدا و احرار بر روی رودخانه دجله قرار دارند.
این سه پل به معترضان اجازه میدهد تا از شرق رود دجله به سمت دفاتر دولتی و سفارتخانه های خارجی در بخش غربی بروند.
نخست وزیر عراق گفته که هفتهها اعتراض در اعمال فشار بر سیاستمداران برای پذیرش تغییر کمک کننده بوده است.
او با اذعان به این که سیاستمداران در این کشور اشتباه کردهاند، از اعلام اصلاحاتی ظرف روزهای آتی خبر داد.
اعتراضات در عراق که از پنج هفته گذشته در این کشور آغاز شده تاکنون به کشته شدن دست کم ۳۰۰ نفر و مجروح شدن شماری منجر شده است.
از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر)، دهها هزار معترض خواستار فرصتهای شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر در عراق شدند.
وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواستار برکناری عادل المهدی، نخست وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند.
نخستوزیر گفته که حاضر نیست از مقامش کناره گیری کند.
پس از برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضها شدت گرفته و به نقاط مختلف عراق کشیده شد. به دنبال حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ که به سقوط حکومت صدام حسین منتهی شد، این کشور دائم گرفتار ناآرامی، انفجار، درگیری نیروهای شبهنظامی، جنگ داخلی و همچنین ظهور داعش بوده که چند سال بخشهای بزرگی از خاک عراق را در اشغال داشت.
به گفته نهاد شفافیت بینالملل که کشورها را از نظر فساد مالی ردهبندی میکند، عراق دوازدهمین کشور دنیا از نظر فساد مالی و اداری است.