صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در عراق معترضان راه‌ها در بغداد و چند شهر دیگر را مسدود کردند

در عراق معترضان راه‌ها در بغداد و چند شهر دیگر را مسدود کردند

معترضان ضد دولتی خیابانها و جادههای بغداد و چند شهر دیگر عراق را مسدود کردهاند. اعتراضهای مشابهی هم در شهر کوت در جنوب شرقی بغداد گزارش شده است. دانشآموزان و دانشجویان همچنان در اعتصاب هستند و در جنوب عراق بسیاری از دفاتر دولتی و مدارس در شهرهای بزرگ و کوچک تعطیلند.
معترضان یکشنبه ۳ نوامبر در بغداد پایتخت اتومبیلهایشان را در تقاطعهای کلیدی بغداد پارک کردند و خیابان های اصلی آن را بستند. مرکز اعتراض، میدان تحریر شهر بغداد است.
گفته شده پولیس بدون مداخله، نظارهگر اوضاع است .
 بحران عراق؛ چرا برخی معترضان علیه ایران شعار میدهند؟
یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفته: "ما با بستن راهها به دولت این پیام را میدهیم که اعتراضها تا زمانی که افراد فاسد و دزد را بیرون نکنند و تا سرنگونی دولت ادامه دارد. ما اجازه نمیدهیم کارکنان دولت سرکارهایشان بروند، البته به جز کسانی که در زمینههای بشردوستانه فعالیت میکنند."
از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر)، دهها هزار معترض خواستار فرصتهای شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر شدهاند.
وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواستار برکناری نخست وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند.
از زمان شروع اعتراضات تا کنون بیش از ۲۵۰ نفر در درگیری بین معترضان و نیروهای دولتی کشته شدهاند.
معترضان در بغداد مقررات منع آمد و رفت را که در اواخر ماه گذشته میلادی (اکتبر) اعلام شد، نادیده گرفتند.
هفته گذشته برهم صالح، رئیس جمهورعراق گفت که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر از مقامش کناره گیری خواهد کرد، چنانچه مجلس عراق بتواند بر سر جانشینی او به توافق برسد.
سابقه اعتراضها
عادل عبدالمهدی، سیاستمدار شیعه که تحصیلات اقتصادی دارد بیش از یک سال پیش به نخست وزیری رسید. او وعده اصلاحاتی را داد که تاکنون محقق نشده است.
پس از برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضها شدت گرفت و به نقاط مختلف عراق کشیده شد.
موج اول اعتراضات شش روز طول کشید و ۱۴۹ کشته داشت. پس از آن نخست وزیر وعده تغییرات در ساختار دولت را داد؛ این که حقوق مقامات ارشد را قطع و برنامههایی برای کاهش بیکاری جوانان ارائه کند.
معترضان گفتند خواستههایشان برآورده نشده و بار دیگر در اواخر ماه اکتبر به خیابانها آمدند و اعتراضها را ادامه دادهاند.