صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ارمنستان سنت‌های دیرین همچنان دختران را نابود می‌کنند

در ارمنستان سنت‌های دیرین همچنان دختران را نابود می‌کنند

در ارمنستان پسران محبوب هستند و دختران ارزش ناچیزی دارند. سالانه ۱۴۰۰ جنین دختر از بین میرود.
جامعه پسران را برتر میداند و با دخترها بیرحم است و آنها را سربار خانواده میداند. در ارمنستان سالانه بیش از ۱۴۰۰ سقط جنین صورت میگیرد، تنها به این خاطر که نطفه مؤنث است. زنان، گاهی به شکل غیرقانونی، به سقط جنین دست میزنند تا دختر خود را به دنیا نیاورند.
ارمنستان با تنها سه میلیون جمعیت از بالاترین آمار سقط جنین در جهان برخوردار است، آن هم فقط جنینهای دختر.
به گفته نارین بگلاریان، همکار سازمان ملل در امور جمعیت و خانواده، در ارمنستان همچنان این باور سنتی رایج است که پسران باارزش هستند و سودمند برای خانواده درحالیکه دختران فقط مشکل و دردسر به همراه میآورند. ثبات و دوام خانواده از سوی پسران و مردان آینده تأمین میشود.
به برکت پیشرفت پزشکی خانوادههای ارمنی میتوانند از زمانی که جنین ۱۲ تا ۱۴ ماهه است، به جنسیت او پی ببرند و اگر دختر باشد، شانس زنده ماندنش به رحم و مروت والدین او بستگی دارد. معمولا خانواده شوهر به عروس فشار وارد میآورد تا جنین دختر را نابود کند و مادر از ناچاری به این فشار تن میدهد و عواقب روانی آن را تحمل میکند.
گاهی حتی مادرشوهران سنتی که معمولا محافظهکار هستند و به کلیسا میروند و سقط جنین را حرام میدانند، اگر از جنسیت بچه باخبر شوند، از عروس انتظار دارند که او را سر به نیست کند. همسرانی که بچه دختر به دنیا آورند، محبوبیت خود را در خانواده از دست میدهند. به خصوص اگر قبلا دختری زاییده باشند، خانواده شوهر از او انتظار دارند که حتما پسری به دنیا بیاورد.
در ارمنستان زنان مطلقه زیادی هستند که از خانواده طرد شدهاند، تنها به این "جرم" که نخواستهاند جنین دختر خود را سقط کنند. آنها معمولا دور از خانواده با دختران خود زندگی میکنند.
رواج سقط جنین
در ارمنستان به طور کلی سقط جنین بیش از کشورهای دیگر رواج دارد. زمانی که این کشور جزئی از اتحاد شوروی (سابق) بود، سقط جنین یکی از ابزارهای تنظیم خانواده به شمار میرفت.
برای زنان عادی بود که در طول زندگی ده تا پانزده بار به سقط جنین دست زده باشند. این سنت همچنان حفظ شده است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که نیمی از زنان ارمنستان حداقل یک بار سقط جنین کرده بودند.
از سال ۲۰۱۶ سقط جنین از هفته ۱۲ بارداری ممنوع یا بسیار دشوار شد.